פתח דבר

הקדמה

פרעות תר"פ וההגנה כארגון ארצי
פרעות תרפ"ט
הפילוג בהגנה וייסוד האצ"ל
תהומי חוזר להגנה
הבלגה ותגובה
התארגנות באצ"ל
פלוגות העבודה של בית"ר
ראשיתה של עליית "אף על פי"
שלמה בן-יוסף
תקופה חדשה
מעצרו של דוד רזיאל
הפילוג של "יאיר"
מאסר ה- 38 במשמר הירדן
דרכו האחרונה של דוד רזיאל
הכרזת המרד
פעולות ראשונות
פרשת חילביץ
תוכנית הקיר
ההתקפה על משטרת חיפה
הסזון
מעצרים בחיפה
הבולגרים
סניף האצ"ל בצפת
ההגנה מצטרפת למרד
"הדלק" בחיפה
ליל שדות התעופה
חבלה במיתקני הרכבת בדרום
השבת השחורה
פיצוץ מלון המלך דוד
ההגנה פורשת מהמרד
פיצוץ תחנת הרכבת המזרחית בחיפה
ההתקפה על תחנת הרכבת בירושלים
פרשת ינאי
הבריטים מגבירים את מלחמתם במחתרת העברית
האצ"ל ולח"י מגבירים את התקפותיהם
פיצוץ מועדון הקצינים בירושלים
מבצע "אליפנט" ו"היפו"
דב גרונר נידון למוות
מרדכי אלקחי, יחיאל דרזנר ואליעזר קשאני נידונים למוות
משה ברזני ומאיר פיינשטיין נידונים למוות
פריצת כלא עכו
אבשלום חביב, יעקב וייס ומאיר נקר נידונים למוות
גבורת עולי הגרדום
חזרה ל"סזון"
ההגנה מתארגנת שוב לקראת הסזון
תגובת האצ"ל לסזון הקטן
מדיבורים למעשים
חטיפות
מכות ומכות נגד בחיפה
ההגנה ממתנת את פעולותיה
קורבנות הסזון
האצ"ל ממשיך להכות בבריטים
מבצע ה"חבית"
מחנה המעצר בלטרון
בריחות ממחנה המעצר בעתלית
גלות אפריקה
משא ומתן בין האצ"ל לבין ההגנה
האצ"ל בחיפה מגיב
תגובות ההגנה בחיפה
פרשת ידידיה סגל
מחנה בנימין
קרן הברזל
הקרב על שחרור חיפה
שחרור צפת
משמר הירדן
הסיום
רשימת הנופלים מאנשי האצ"ל בחיפה
רשימת מפקדי מחוז חיפה
חברות האצ"ל מחיפה שהיו עצורות
חברי האצ"ל מחיפה במחנות המעצר באפריקה
חברי האצ"ל שהיו עצורים בלטרון
מקומות מפגש של האצ"ל בחיפה
הרשימה שמסר יעקב חילביץ לבולשת הבריטית
חלקת הקבורה של לוחמי האצ"ל ולח"י בחיפה