לקט מ"דגל מחנה יהודה" - סיפורי חסידות סטרעטין / אליעזר ברנדוויין
שיח שרפי קודש והוא לשון חסידים (נאסף בידי יועץ קים קדיש)
שבחי צדיקים למנדל ציטרון
לקט מתוך "סיפורי יעקב" ליעקב סופר
לקט מתוך "סיפורי חסידות צ'רנוביל"
לקט מתוך "התגלות הצדיקים" לשלמה גבריאל רוזנטל
לקט מתוך "סיפורים נוראים" ליעקב קינדר
תפארת היהודי (חידושי תורה וסיפורים על ר' יעקב יצחק, היהודי הקדוש מפשיסכא ) / יוסף קים קדיש
נפלאות היהודי (חידושי תורה וסיפורים על רבי יעקב יצחק, היהודי הקדוש מפשיסכא ) / יועץ קים קדיש
תפארת בנים (חידושי תורה וסיפורים נוראים ונפלאים מבניו ובני בניו של היהודי הקדוש ) / יועץ קים קדיש
שבחי הבעש"ט / מהדורת אינטרנט מעוצבת בידי יהודה איזנברג
סיפורי רבי נחמן מברסלב