ביבליוגרפיה נבחרת

• אליאב, יעקב (ישקה): מבוקש, הוצאת "במחתרת", ירושלים 1983.
• אלפסי, יצחק (עורך): הארגון צבאי הלאומי בארץ-ישראל: אוסף מקורות ומסמכים. הוצאת מכון ז'בוטינסקי, תל-אביב.
• אשל, אריה: ארבעה צעדים למוות, ספריית מעריב, 1977.
• בגין, מנחם: במחתרת, א-ד, "הדר", תל-אביב, תשי"ט.
• בגין, מנחם: המרד, אחיאסף, ירושלים, 1950.
• זכרם נצח: ספר יזכור לגיבורי האצ"ל, הוצאת של"ח, תשי"ט.
• זרעוני, בנימין: גאון ונדיב ואכזר, הוצאת מילוא, 1992.
• כץ, שמואל: יום האש, קרני, תל-אביב, תשכ"ב.
• לבני, אתן: המעמד, הוצאת עידנים, ספרי ידיעות אחרונות, 1989.
• לובינסקי, איילה: קובץ מאמרים ורשימות, 1960.
• לנקין, אליהו: סיפרו של מפקד אלטלנה, "הדר", תל-אביב,תשל"ו.
• לפידות, יהודה: על חומותייך, משרד הביטחון - ההוצאה לאור, 1992.
• לפידות, יהודה: הסזון צייד אחים, מכון ז'בוטינסקי, 1994.
• לפידות, יהודה: בלהב המרד, משד הביטחון - ההוצאה לאור, 1996.
• לפידות, יהודה: פרקים בתולות האצ"ל, מכון ז'בוטינסקי, 1999.
• לפידות יהודה: לידתה של מחתרת, בהוצאת ברית חיילי האצ"ל, 2001.
• מרידור, יעקב: ארוכה הדרך לחירות, אחיאסף, ירושלים, 1956.
• נאור, אריה: דוד רזיאל, משרד הביטחון - ההוצאה לאור, 1990.
• נדבה, יוסף: ספר עולי הגרדום, "הדר", תשי"ט.
• ניב, דוד: מערכות הארגון הצבאי הלאומי, כרכים א-ו, מוסד קלוזנר - הדר, תל-אביב, 1965-1973.
• סבוראי, משה וטובה: מאצ"ל ללח"י, 1989.
• ספר תולדות ההגנה: הוצאת "מערכות", 1959.
• עמידרור, צילה: במעצר בית-לחם, "הדר", תל-אביב.
• עמרמי, יעקב: הדברים גדולים הם מאתנו, "הדר", 1994.
• קהאן, מאיר: שא אש להצית, העמותה להפצת תודעה לאומית.
• שטיין, משה: ביום שירות, הוועד לבוגרי פלוגות בית"ר בישראל, 1989.
• שטיין, משה: הקונצרט במחתרת, הוצאת ברית חיילי האצ"ל, 1993.
• שפילמן, אנשל (עורך): כך ברחנו לחזית, המדרשה הלאומית ע"ש אריה בן-אליעזר, תשל"ט.