תוכן העניינים

פתח דבר

שער ראשון - ההתחלה
ייסוד האצ"ל
דוד רזיאל מפקד האצ"ל
אסתר רזיאל-נאור
בת-ציון קרמין
אֶמָה גרמנט
חנה בן-אליעזר
רחל אוהבת-עמי
איילה (לילי) שטרסמן

מאסר השלושים ושמונה במשמר הירדן
פילוג באצ"ל
דרכו האחרונה של דוד רזיאל

שער שני - המרד
הכרזת המרד
פעולות ראשונות
חדוה ענב
בית משפחת ארציאלי
רעננה מרידור
פרשת חילביץ
הדסה לוטנברג
יוכבד טוביאנה
מיקי דוידסון

ההתקפה על הבולשת המחוזית בירושלים
דבורה ראם
לאה וולץ

תוכנית "הקיר"
חיה סבן (בן-צבי)
טובה צפורי (גלס)

"הסזון"
פנינה כץ (עפרון)
חנה בילו
פנינה שוחט (בג'יו)
מעצר הקורס בשוני (ברכה בירנבוים ודבורה רותם)
מרים סטוצקי (הפנר)
עמליה שיף

מקומות מסתור של מנחם בגין
מרים רביד
בית לוקה וישראל וקס
חנה ליצקי


שער שלישי - תנועת המרי העברי
ההגנה מצטרפת למרד
פיצוץ משרדי הבולשת בשנית
רכבת הכסף
אסתר טגנסקי

ליל שדות התעופה
מיצי טאו
ציפורה פאגלין (פרל)
שרה לבני (רוזנברג)

ההתקפה על המחנה הצבאי בצריפין
שולמית שמיר (שמואלי)

ההתקפה על מיתקני הרכבת בדרום הארץ
דבורה נחושתן (קלפוס)
עדותו של פצוע
שולמית בן-יעקב
שושנה אריאלי

פיצוץ רכבת הנוסעים ירושלים - תל-אביב
אסתר בוכבינדר
שמחה רחובי (כליפא)

השבת השחורה
פיצוץ מלון המלך דוד
שרה אגסי (גודלשמיד)


שער רביעי - פירוק תנועת המרי העברי
ההגנה פורשת מן המרד
רחל מאירי (ימיני)
רחל יונדוף (ימיני)
נעמי חברון
מרים טעסה-גלזר

"קול ציון הלוחמת"
רגינה שיטרית
שרה יכין
שולמית כצנלסון
דבורה ליפשיץ
חנה רום
בינה שופט
רות שניידר
זהבה פרלמוטר

ההתקפה על תחנת הרכבת בירושלים
מינה יליף (כהן)
שרה מדליון (קאליך)

חטיפתו של מייג'ור קולינס
דבורה שמחון

בריחתו של אליעזר סודיט-שרון
בית "גנדי"
רחל לפידות
אימהות ובנות


שער חמישי - נשים במעצר
בית-הסוהר לנשים בבית-לחם
צילה עמידרור

המרד הראשון בבית-הסוהר
הווילה
סדר פסח באפריל 1944
פרשת המים
מאבק אלים בבית-הסוהר
המאבק לפינוי הבנות מבית-לחם
מלכה קנדל (מזרחי)
הבריחה של דבורה נחושתן ויהודית בן-אמיתי
הבריחה של שרה לבני
צביה בן-חורין (וינטרוב)


שער שישי - מלחמת העצמאות
הבריטים מעבירים את בעיית ארץ-ישראל לאו"ם
פנינה פדרמן

בסיסים בירושלים
כיבוש דיר-יאסין
ברכה סטריזובר (רבי)
בת-שבע שם-טוב

הרובע היהודי בעיר העתיקה
מלכה נתנזון (גרינברג)
השירות הרפואי

מחנה בנימין בחיפה
לילי בן-חיים (רומנו)
פנינה מייטין

בסיסים בפתח-תקוה
דוריס לנקין (קפלן)
בלהה אפרת (לדרסון)

כיבוש יפו
שולמית מטוס
שולמית פולק (סלונים)
ציונה יפת

כיבוש יהודיה
מרים אהרוני
רות מוריץ

הקרב על רמלה
אלה איזביצקי
שושנה ג'מיל

שער שביעי - הסוף
האצ"ל באירופה
ציפורה קסל
עליזה בגין

פרשת "אלטלנה"

נספחים
בנות שנפלו בקרב
בנות האצ"ל שנשפטו בבית-הדין הצבאי
בנות האצ"ל שהיו כלואות בבית-לחם ובלטרון
רשימה שמית של לוחמות האצ"ל
ביבליוגרפיה נבחרת