בנות האצ"ל שנשפטו בבית-הדין הצבאי

השם המעצר פסק-הדין השחרור
רחל לוי (אוהבת-עמי)

רבקה בן-מאיר (נאמן-ניימן)

רות נבו (הלוי)

בלה חייטין (עטרה)

חוה עמרמי (קפקא)

מרים סטוצקי (הפנר)

עמליה שיף (סנדר)

ברכה בירנבוים (צפוני)

דבורה רותם (שפירא)

דבורה נחושתן (קלפוס)
9.6.1939

17.11.1939

17.11.1939

17.11.1939

17.11.1939

11.8.1944

30.6.1945

16.8.1945

16.8.1945

3.4.1946
מאסר עולם

שנתיים מאסר

שנתיים מאסר

שנתיים מאסר

שנתיים מאסר

שנה מאסר

שלוש שנים מאסר

שלוש שנים מאסר

שלוש שנים מאסר

15 שנות מאסר
1945 1

19.1.1940 2

19.1.1940

19.1.1940

19.1.1940

11.5.1945

תחילת 1946 3

מרס 1947

מרס 1947

6.3.1948 4

הערות:1. קיבלה חנינה מאת הנציב העליון.
2. פסק הדין של ארבע הבנות: רבקה בן-מאיר, רות נבו, בלה חייטין וחוה עמרמי, לא אושר על-ידי מפקד הצבא בארץ.
3. שוחררה לפני הזמן בגלל מצב בריאות.
4. ברחה ממחנה המעצר בעתלית.