בנות האצ"ל שנפלו בקרב

שם תאריך לידה תאריך נפילה מקום
אהרוני מרים


איזביצקי אלה


ג'מיל שושנה


יפת ציונה


מוריץ רות


מטוס שולמית


פדרמן פנינה


שם-טוב בת-שבע

ה' באדר תרפ"ה
(1.3.1925)

ז' בניסן תרפ"ו
(22.3.1926)

י"ב בתמוז תרפ"ט
(20.7.1929)

כ"ב בניסן תר"ץ
(20.4.1930)

כ"ט בטבת תר"ץ
(20.1.1930)

כ' באלול תרצ"א
(2.9.1931)

י"ד באדר תרע"ד
(23.1.1914)

י"ד באדר תר"ץ
(14.3.1930)
ד' בסיוון תש"ח
(11.6.1948)

כ"ז באייר תש"ח
(16.5.1948)

כ"ח באייר תש"ח
(17.5.1948)

כ"ב בניסן תש"ח
(1.5.1948)

ד' בסיוון תש"ח
(11.6.1948)

ט' באדר ב' תש"ח
(19.3.1948)

א' באדר א' תש"ח
(11.2.1948)

ט' בתמוז תש"ח
(16.7.1948)
יהודיה


רמלה


רמלה


תל-אביב


יהודיה


יפו

ירושלים