לחץ על התמונה כדי לקבל אותה בהגדלה
עתון בלתי חוקי של הבונד 1897 עתון רשמי של הבונד 1919 הוועד הוילנאי של הבונד 1922