תנ"ך מי יודע - משחק להכרת דמויות מן המקרא!
טריוויה תושב"ע - משחק ידע לחזרה ושינון לקראת בחינות הבגרות בתושב"ע על פי
המתכונת של תכנית חורב

מבוא לתורה שבעל-פה לפי תוכנית בית הספר הממלכתי - 3 מצגות מאת אהרל'ה פוקס
מצגת להבנת אורך השנה והחודש בלוח העברי
מצגת מולטימדיה להדגמת נושא לוח השנה
תרומות ומעשרות - שיעור ללימוד עצמי של הלכות תרומות ומעשרות
(כדי ללמוד שיעור זה יש להשתמש בדפדפן NETSCAPE בגירסה 4.02 ומעלה)
לימוד נוסח הפרשת תרומות ומעשרות - הדגמה אינטראקטיבית
(כדי ללמוד שיעור זה יש להשתמש בדפדפן EXPLORER בגירסה 4 ומעלה)
כשרות המאכלים
ברכות הנהנין
דרכי הקורבנות: שיעור וירטואלי בהלכות הקורבנות
המשכן והכוהנים - ציורים להבנת פרשיות בספרי שמות וויקרא

שירים
שירים ללימוד בקיאות במקצועות הקודש / לוי סודרי

אלבומים
מפות ארץ ישראל מתקופת האבות ועד היום
אוזבקיסטאן - נופים ואנשים / מאת יהודה איזנברג
יוון - נופים ואנשים / מאת יהודה איזנברג
סין - נופים ואנשים / מאת יהודה איזנברג
אוסף כתובות מאויירות - אוסף ראובן קשאני
וילנה - חיים יהודיים עד לשואה ובמהלכה
אוסף האיורים של מכון המקדש
אלבום תפילין
ארץ ישראל בסוף המאה ה- 19
ירושלים לפני ואחרי / יהודה לפידות
מערת המכפלה - אלבום תמונות / מתוך התקליטור: צלילים ומראות מעיר האבות
אלבום המשכן / צילומים מתבנית המשכן בתמנע
ספר יהושע - אלבום צילומים / לשכת העיתונות הממשלתית
ספר יהושע - אלבום ציורים / נורית צרפתי
תמונות ארץ ישראל - אלבום תמונות / מצילומי מדרשת התורה והארץ
אפיית מצות-יד
שואת יהודי הונגריה
גטו ורשה
קהילות הקודש בגולה שחרבו
אוסף רעשנים - מאוצרות מוזיאון היכל שלמה
תערוכת תמונות של תלמידות החוג למשאבי למידה / מכללה ירושלים - תשס"ה
תערוכת תמונות של תלמידות החוג למשאבי למידה / מכללה ירושלים - תשס"ו
שלטי האצל בחוצות ירושלים