תערוכת תמונות
של תלמידות החוג למשאבי למידה

מכללה ירושלים

תשס"ה

צילמו: כהן יפעת, שאובי לבנת, וייט שני, גרידי גלית, שטיינמץ יעל, וסקובה הדסה, טרעגער יוני, לנדסברג רינה, דהאן אורית, סוסנוביק תחיה.
לחץ על התמונה כדי לראותה בהגדלה