לחץ על התמונה כדי לקבל אותה בהגדלהרחוב האטליזים
רחוב הגאון

בית הכנסת העירוניכניסה לגטו העתיק
אכסדרה בגטו הישן

אכסדרה בגטו הישן