לחץ על התמונה כדי לקבל אותה בהגדלה

יהודים בוילנה
רוכלים וילנאיים במאה ה-19