לחץ על התמונה כדי לקבל אותה בהגדלה


דבורה אסתר גלפר
קברה של דבורה אסתר גלפר
נשים על קברה
דוח שנתי של גמ"ח דבורה אסתר