ליטא - וילנה

וילנה - חיים יהודיים עד לשואה ובמהלכה - אלבום תמונות
מ. דבורז'צקי / החיים הדתיים בגטו וילנה
בן ציון דינור / ירושלים דליטא
אברהם-יהושע השל / ירושלים דליטא
מירה צ'שלר / גטו מאת יהושע סובול
צבי א. בראון , דב לוין / תולדותיה של מחתרת
דב לוין / חפש דתי מוגבל ועל תנאי
דב לוין / יהודי לאטביה בלחימה הפרטיזנית, 1941-1945
דב לוין / לקורותיהם של יהודי ליטא שגורשו לברית המועצות במלחמת העולם השניה
דב לוין / מערכת החינוך היהודי בליטא הסובייטית 1940-1941
דב לוין / בית הורוביץ - פרקים מן ההיסטוריה של משפחות הורוביץ בתפוצות ובישראל
דב לוין / האנטישמיות נמשכת בליטא העצמאית - מחקר בעקבות העיתונות
דב לוין / יהודי בֶּסַרַבִּיָה וצפון בּוּקובִינָה תחת השלטון הסובייטי במלחמת העולם השניה (1945-1940)
דב לוין / סופרי יידיש במזרח אירופה שתחת השלטון הסובייטי
אסתר פרבשטין / אגרות מווילנה בענייני הצלה
ישראל קלויזנר / קהילת וילנא
לייזר ראן / ירושלים דליטא

ישיבות בליטא

הרב אפרים אשרי / ישיבת כנסת ישראל בסלובודקה
הרב מרדכי גיפטער / ישיבת טלז
שלמה הד / בית אולפנא רבתא דקוברין
ד"ר הלל זיידמן / ישיבת עץ חיים בקלצק
ד"ר הלל זיידמן / ישיבת כנסת ישראל בקמניץ
דוד זריז / ישיבת ראדין
הרב זעליג עפשטיין / ישיבת שער התורה בגרודנה
הרב ד"ר שמואל ק. מירסקי / ישיבת וולוזין