הקדמה


אוסף מקורות זה נדפס במקורו בחוברת בשם "קדושת הארץ", שיצאה לאור בהוצאת השכל ליד מכללה ירושלים. המקורות עברו עריכה, והוכנסו בהם שינויי סגנון במקום שהסגנון הקשה מפריע ללמוד להבין את תוכן הדברים, שונים כדי להקל על הלומד.

תודתנו נתונה לכל מי שהרשונו להשתמש בספריהם: לאנציקלופדיה התלמודית, שהרשתה לנו להעתיק קטעים מתוך הערך "ארץ-ישראל", לרב ש' ישראלי ז"ל, שהרשה לנו להעתיק קטעים מספרו "ארץ חמדה", למר י' סדן, שהרשה לנו להעתיק קטעים מתוך "פרקים במחשבת ישראל", לרב ש' ישראלי ולהוצאת לוין-אפשטיין, שהרשתה לנו להעתיק את הפרק "יחס ישראל לארץ-ישראל", מתוך "ספר ארץ-ישראל" לרב טקוצינסקי.