מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 2

לתוכן הגיליון

שבט תשנ"ה

 

מהנעשה והנשמע במכון התורה והארץ

 

במכון

*           בימים אלה הוחל בהקמת מבנה הקבע של המכון בכפר דרום. בתכנית  - שתי קומות בשטח כולל של כ-150 מ"ר. בהן יהיו: מרכז מבקרים ובו אולם תצוגה וחדר אור קולי, ספריה תורנית וחדרי מחקר, מעבדה ומשרדים.

*           במערכת ה"נחייג ונשמע" הסתיימה סידרת השיעורים בהלכות שמיטה. הוחל בסידרת שיעורים מעשיים בהלכות תרומות ומעשרות. ניתן לחייג ולשמוע בטל. 08-493770. משך כל שיעור כ- 10-15 דקות.

*           הנחיות מעשיות למשתלות מתגבשות בתיאום עם מחלקת הכשרות של הרבנות הראשית. מתוכנן ליצור מערך השגחה מתאים שיענה על הדרישות.

*           יום עיון בנושא: "המצוות התלויות בארץ במערכת הכשרות" יתקיים אי"ה ביום חמישי, כ"ו בטבת, בקרית החינוך במעלות.

*           יום העיון הארצי בנושא: "ההלכה בחקלאות המודרנית" יתקיים אי"הּ ביום שני, ט"ו בשבט תשנ"ה, בבית הכנסת "ישורון" בירושלים.

*           המחקר המדעי בנושא "גידול ירקות עלים במצע מנותק" - הגיע לסיומו.

*           במוצאי שבת, אור לח' בטבת, חדרו פורעים לחממת המחקר, נטלו עימם מחשב פיקוד, וחיבלו במחשב שני. כל זה נעשה "מתחת לאפם" של חיילי צה"ל.

*           עם סיומה של שנת השמיטה והכניסה לשנות המעשר - מגיעות למכון פניות רבות של רבנים המבקשים להתייעץ בנוהלי הפרשת תרומות ומעשרות במערכות צבוריות. במסגרת זו שופרו נוהלי ההפרשה במספר מקומות: בשרון, בעמק בית שאן ועוד.

 

   במדרשה

*           במשך חודש כסלו התקיימה פעילות בבתי הספר היסודיים בראשון לציון. הוקמה תערוכה בנושא "כשרות המזון" ולצידה הפעלות בנושאי כשרות בכלל, והפרשת תרו"מ וחלה בפרט. בפעילות שולבה מערכת מיוחדת לבנות כתה ו' - "תכנית בת מצוה". בפעילות בראשל"צ השתתפו כ-1000 תלמידים ותלמידות.

*           בתקופה שבין חנוכה לפורים, מתמקדת פעילות המדרשה באיזור ירושלים וחיפה. גם שם הוקמה התערוכה, ותלמידי בתי הספר באים להפעלות הלימודיות במקום.

*           מתוך מגמה לשלב את המדרשה גם בפעילות מחוץ למיגזר הדתי, הוכנה תערוכה מיוחדת בנושא "האדם והחרקים". בתערוכה זו מודגש המבט היהודי המיוחד על עולם החרקים, והמסרים הערכיים שאנו יכולים ללמוד ממנו. בתערוכה משולבות הפעלות לימודיות לתלמידים.