מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 2

שבט תשנ"ה

 

תוכן העניינים

 

 

מאמר מערכת

 

מחודש כסלו לחודש שבט                                                                                                              הרב יואל פרידמן

 

הגות

 

תיקון העולם בנטיעות                                                                                                           הרב עוזי קלכהיים זצ"ל

 

פסקי הלכה

 

סדר הפרשת תרומות ומעשרות                                                           מרן הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו שליט"א

 

מאמרים הלכתיים

 

קיום אילן שהורכב כלאיים                                                                                                  הרה"ג דוב ליאור שליט"א

ניסויים בכלאיים                                                                                                             הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

ערלה בגדר חיה                                                                                                                         הרב יגאל קמינצקי

שתילים במוצאי שביעית                                                                                                        הרב יהודה הלוי עמיחי

 

תשובות קצרות

 

קניית בצל ותפו"א במוצאי שביעית                                                                                              הרב עזריאל אריאל

זמן הביעור בענבים                                                                                                                   הרב עזריאל אריאל

ביצי חרקים במזון                                                                                                                         הרב יגאל הדאיה

קדימה בברכת העץ                                                                                                                   הרב אהוד אחיטוב

 

מדרשת התורה והארץ

 

חינוך לאכילת מוצרי מזון נקיים מחרקים                                                                                     הרב משה הרשטיק

 

סקירה מדעית

 

פתרון לבעיית הערלה במשתלות                                                                                             אגרונום מרדכי שומרון

חרקים בירקות עלים ובירקות מוקפאים                                                                                                   רוני שרייבר

 

אקטואליה

 

הפתרון ל"בעיית השמיטה" במטעים                                                                                               הרב יואל פרידמן

 

במכון ובגוש קטיף

 

מהנעשה והנשמע במכון התורה והארץ

"ואף על פי כן ולמרות הכל"                                                                                                                    מן העתונות

פעילות מדרשת "התורה והארץ"