מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 2

לתוכן הגיליון

שבט תשנ"ה

 

מדרשת התורה והארץ

מדרשה ניידת ומרכז מבקרים למורשת הארץ ומצוותיה

 

    מטרות המדרשה:

    מטרת המדרשה היא להנחיל את ערכי הארץ ומצוותיה בקרב תלמידי בתיה"ס יסודיים ותיכוניים והציבור הרחב. במסגרת זו מפיק צוות המדרשה מערכי שיעור יחודיים, תערוכות, משחקי לימוד, סרטים ותכניות אור קוליות.

    ייחודה של המדרשה בכך שהיא מגיעה אל בתיה"ס ולכל מקום נדרש ברחבי הארץ, עובדה החוסכת זמן יקר, התארגנות וכסף רב. פעילות זו משתלבת עם הפעילות בחוות כפר דרום במסגרת גן המצוות והפקת חומר עזר לימודי, סרטים ותכניות אור קוליות. צוות המדרשה העביר עד היום בבתיה"ס היסודיים מאות רבות של שיעורים לאלפי תלמידים יחד עם פעילות עניפה לבתיה"ס התיכונים ולציבור הרחב במסגרת הרצאות, כנסים וימי עיון. פעילות המדרשה קוצרת הצלחה רבה וזוכה לתשבחות ממחנכים, מנהלים ומפקחים.  

 

מתכניות המדרשה

 

   * לבתיה"ס יסודיים

1. תערוכה ומרכזי למידה בנושא: הבית היהודי כשרות המזון.

2. תכנית לבנות מצווה.

3. התכלת בציצית - הפעלה המלוה בשקופיות, במשחקים ומוצגים מקוריים        מתאים לכיתות ד-ח.

 

    * לחט"ב ולבתי"ס תיכוניים

יום עיון המורכב ממספר הרצאות:

המטרה היא להפגיש את הנוער בצורה מענינת בלווי אמצעי המחשה, שקפים ושקופיות עם המצוות המדגישות את הקשר של עם ישראל לארצו.

 

    * למורים

השתלמויות מוסדיות בנושאים מגוונים במצוות התלויות בארץ.

 

    * לציבור הרחב

הרצאות, כנסים וימי עיון אזוריים ומקומיים בנושאים מגוונים.

 

    * גן המצוות

הפעלות והדרכה בגן המצוות המציג באופן מוחשי את כל המצוות הקשורות    לצומח. הסיור מתאים לילדים, נוער ומבוגרים.

 

 

לפרטים והזמנות: מדרשת התורה והארץ,

כפר דרום, ד"נ חוף עזה,  טל': 07 - 847088/325