מאמרי אמונת עתיך - גיליון מס' 4

אייר- סיון תשנ"ה

 

חוברת זו מוקדשת לזכרם של הקדושים

שנהרגו על קידוש השם בכפר דרום ביום ט' בניסן תשנ"ה

איתי דינר   נטע סופרין   צבי נרבט  טל ניר  יובל רגב  מאיר שינוולד  אברהם ארדיטי  אליסיה פלאטו  הי"ד  ת. נ. צ. ב. ה.

 

תוכן העניינים

 

מאמר מערכת

 

נטיעתם של צדיקים                                                                                        הרב עזריאל אריאל

 

הגות

 

הקץ המגולה בתחיית החקלאות                                                                          הרב יואל פרידמן 

 

מאמרים הלכתיים

 

נוסח הפרשת תרו"מ מקציר החיטה                                                              הרב שמעון בירן הי"ד

 

הפרשת תרו"מ מנשר הקומביין                                                            הרה"ג יעקב אריאל שליט"א       

 

התחלת גמר מלאכה בבית                                                                              הרב עזריאל אריאל       

 

תשובות קצרות

 

כלאיים בבצלצלים ובתורמוס                                                                          הרב שמעון בירן הי"ד    

 

בדיקת גרגרי האורז                                                                                          הרב אהוד אחיטוב        

 

הרחקת בכור מנקבות בעדר                                                                              הרב יגאל הדאיה          

 

תגובות

 

מרור של מעשר ראשון מספק                                                                           הרב יעקב אפשטיין       

 

אקטואליה

 

מכתב ברכה להוצאת הספר "שבת הארץ" עם "תוספת שבת"                         הגרש"ז אויערבך זצ"ל   

 

הגרש"ז אויערבך זצ"ל ושיטתו במצוות התלויות בארץ                               הרה"ג יעקב אריאל שליט"א  

             

מפי השמועה, פסקי הלכה ששמענו מפיו של הגרש"ז אויערבך זצ"ל                  הרב יהודה הלוי עמיחי  

           

 

סקירות מדעיות

 

בעיות ערלה וכלאיים בהדרים                                                                                 אגר' אסף אבטבי          

 

נטיעה צפופה בהדרים והשפעתה על היבולים                                                     פרופ' משה בר-יוסף     

 

חרקים במוצרי מזון                                                                                 מעבדת מכון התורה והארץ        

 

במכון ובגוש קטיף

 

מהנעשה במכון התורה והארץ             

 

"ואף על פי כן ולמרות הכל                                                                                               מן העתונות      
 

רשימת המשתתפים בקובץ

 

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א                                                                            הרב הראשי לרמת גן

                                                                                                                   ונשיא מכון התורה והארץ

 

הרב יהודה הלוי עמיחי, הרב יעקב אפשטיין

הרב יואל פרידמן, הרב עזריאל אריאל,

הרב אהוד אחיטוב, הרב יגאל הדאיה,                                                                  מכון התורה והארץ

 

הרב שמעון בירן הי"ד                                                                    רב כפר דרום, מכון התורה והארץ

 

 

 


 

 

.