מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 7

חשון- כסלו תשנ"ו

החוברת לע"נ ר' נחמיה וינטר ז"ל בן הרב יוסף הלוי שליט"א ת. נ. צ. ב. ה.*

 

 

תוכן העניינים

 

מאמר מערכת

 

והריקותי לכם ברכה עד בלי די                                                                                                        הרב יואל פרידמן

 

הגות

 

מאמין בחי העולמים וזורע                                                                           האדמו"ר מ.מ. שניאורסון מליובאוויץ זצ"ל

 

למטר השמים תשתה מים                                                                                             הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

 

מאמרים הלכתיים

 

ערלה בעלים שמגדלים למאכל                                                                                                       הרב יואל פרידמן

 

תשובה באותו ענין                                                                                                         הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

 

תשובה באותו ענין                                                                                                      מרן הרה"ג שאול ישראלי זצ"ל

 

תביעת נזיקין באוצר בי"ד                                                                                                               הרב יגאל אריאל

 

"בית האוצר" - מערכת לטיפול במעשרות ובנתינתם                                                                     הרב עזריאל אריאל

 

מאמרים קצרים

 

כלאים במאכל בהמה                                                                                                        הרה"ג דוב ליאור שליט"א

 

שמן תרומה טמאה לנר חנוכה                                                                                                       הרב יואל פרידמן

 

תשובות קצרות

 

שאלת גשמים בחקלאי שלא רוצה גשם                                                                                         הרב יהודה עמיחי

 

איסור ערלה ב"גאת"                                                                                                                    הרב יהודה עמיחי

 

שתילת כרוב סמוך לשתילי "גאת"                                                                                                 הרב אהוד אחיטוב

 

הפרשת חלה מעיסת סופגניות                                                                                                       הרב יגאל הדאיה

 

הפרשה מראש בגינת הבית                                                                                                      הרב עזריאל אריאל

 

תגובות

 

שיטתו של מרן הגר"ש ישראלי שליט"א בענין שלימות הארץ                                                                 ר' ישראל שריר

 

אקטואליה

 

עבר הירדן - נחלה לישראל                                                                                                         הרב עזריאל אריאל

 

חינוך

 

מצוות הארץ - חינוך לדרך ארץ                                                                                                          הרב צבי שורץ

 

סקירות מדעיות

 

מנין שנות ערלה בגוש אדמה שהתפורר                                                                                  אגרונום מרדכי שומרון

 

חרקים במוצרי מזון שונים                                                                                               מעבדת מכון התורה והארץ

 

במכון ובגוש קטיף

 

מהנעשה והנשמע במכון התורה והארץ              

 

"ואף על פי כן ולמרות הכל"                                                                                                                       צבי הנדל

 

 

רשימת המשתתפים בקובץ

 

הרה"ג מ.מ. שניאורסון זצ"ל                                                                                                   האדמו"ר מליובאוויץ

 

מרן הרה"ג שאול ישראלי זצ"ל                                                               ראש ישיבת מרכז הרב וחבר ביה"ד הגדול

 

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א                                                            הרב הראשי לרמת גן ונשיא מכון התורה והארץ

 

הרה"ג דוב ליאור שליט"א                                       הרב הראשי לחברון-קרית ארבע וראש ישיבת "ניר" קרית ארבע

 

הרב יגאל אריאל                                                                                                          רב המושב נוב - רמת הגולן

 

הרב צבי שורץ                                                                                                           ר"מ בישיבת ימית, נוה דקלים

 

ר' ישראל שריר                                                                                                                                         ירושלים

 

הרב יהודה הלוי עמיחי, הרב יואל פרידמן,

הרב עזריאל אריאל, הרב אהוד אחיטוב,

הרב יגאל הדאיה, אגרונום מרדכי שומרון                                                                                  מכון התורה והארץ

 

מר צבי הנדל                                                                                                           יו"ר המועצה האזורית חוף עזה

 


 

* לזכרו של נחמיה וינטר ז"ל

ערב יום הכיפורים, נלקח מאיתנו ועלה בסערה השמימה - רע, אהוב, ידיד וחבר - נחמיה ז"ל. כל מי שעבד עמו ולצידו, כל מי שהכירו מקרוב, יודע להעריך את גודל האבדה.

  כלפי חוץ, נראה נחמיה ז"ל כאדם פשוט, אך באמת, צדיק נסתר היה. המדרש מספר שכשברא הקב"ה את העולם רצו כל האותיות שייברא העולם בהם. בין השאר באה האות "צדי" ואמרה להקב"ה: ברא את העולם בי, לפי ששמך צדיק, שנא': "כי צדיק ה' צדקות אהב", והכל בהצנע, בהסתר ובהחבא. אמר לה הקב"ה: אכן אמת דברת, אך "צדיק" צריך להיות בהצנע. וע"כ לא אוכל לברוא בך את העולם.

  כזה  היה נחמיה. צדיק היה וצדקות אהב, והכל בהצנע, בהסתר ובהחבא. עד היכן הגיע גודל מידת גמילות החסד והצדקות שעשה, מגלים אנו רק עתה, לאחר מותו.

  ידוע, שרק גדולי ישראל ממש, זוכים להיטהר במקווה טהרה טרם קבורתם. זכה נחמיה לטהרה במקווה ימים וללויה גדולה כאחד הגדולים, אולי סמל להכרה של עליונים ותחתונים במדרגתו המיוחדת.

   תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

הרב יגאל קמינצקי

הרב האזורי לחבל עזה וראש המכון