מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 7

לתוכן הגיליון

חשון- כסלו תשנ"ו

 

הרב עזריאל אריאל

הפרשה מראש בגינת הבית

 

הצגת הבעיה

 

כאשר קוטפים פרי בודד מן העץ ולא מכניסים אותו לבית - הוא פטור ממעשרות. כאשר מדובר באשכול ענבים או בפרי הדר (העשוי פלחים פלחים) הגדל בחצר פרטית - הוא חייב במעשרות גם אם הוא נאכל בחוץ[1].

    נדרש א"כ פתרון מעשי לבני הבית הקוטפים פירות מן העץ. הדרך לכך היא הפרשה מראש של הפירות שייקטפו מן העץ[2]. סדר הפרשה זה, המיועד לקלמנטינות, מבוסס על ההנחה שבמשך שבוע נקטפים 200 פירות לכל היותר.

 

הנחיות:

 

יש לקחת שלושה פירות ולהניח אחד מהם במקום גבוה יותר מאשר השנים האחרים, ולומר את נוסח ההפרשה. יש לוודא שהפירות קיימים במשך כל השבוע. יש לחזור על פעולה זו בתחילת כל שבוע.

 

הקדמה:

 

הפרשה זו תחול בכל פעם שמישהו יקטוף פרי מן העץ (או יקח פרי הנושר ממנו) במשך השבוע הקרוב, החל מעכשיו. ההפרשות השונות יחולו בזו אחר זו לפי הסדר הנהוג.

 

תרומה גדולה:

 

העשירית העליונה מהטבל שבפרי העליון מבין הפירות שלפני - תהיה תרומה גדולה.

 

מעשר ראשון:

 

כמות השוה ל-1/99 מהפרי שברצוני לתקן בכל פעם, שתהיה בצד העליון של הטבל שבפירות האחרים שלפני, ועוד תשעה חלקים כאלה שיהיו בצד העליון של הפרי שברצוני לתקן בכל פעם - יהיו מעשר ראשון.

 

תרומת מעשר:

 

אותו 1/99 בפירות שלפני, שאמרתי שיהיה מעשר ראשון - יהיה תרומת מעשר.

 

מעשר שני:

 

עוד תשעה חלקים כאלה, שיהיו בצד התחתון של הפרי שברצוני לתקן באותה פעם - יהיו מעשר שני.

 

חילול המעשר:

 

מעשר שני זה, הוא וחומשו, יהיה מחולל על פרוטה ורבע במטבע המיוחדת לי ב"בית האוצר"[3].


 


[1] בפרי המורכב מחלקים היכולים להיפרד זה מזה (כמו: אשכול ענבים, רימון וכדו') גם חצר קובעת למעשרות: עי' רמב"ם (מעשר פ"ד ה"ז-ה"ח, הט"ו­-הי"ח). בעזרת ה', נעסוק בנושא זה בהרחבה באחד הגליונות הבאים.

[2] סדר הפרשה זה מבוסס על מה שנכתב בחוברת "הפרשת תרו"מ במערכת הצבורית" (בהוצאת המכון, פרק טו, וכן בנספח יב).

[3] לכל חבר ב"בית האוצר" יש בעלות על שווי של 49 אג' מתוך מטבע של 10 שקלים, והדבר נותן לו אפשרות ל-20 חילולים בלבד בכל יום. אך הממונה על "בית האוצר" השאיר בכל מטבע חלק פנוי שבו הוא מאפשר לכל מנוי עוד 60 חילולים ביום. בנוסף לכך, ניתן לסמוך בשעת הדחק על כך שהממונה התנה מראש שהמטבע תתחלל בכל פעם שאחד המנויים ימלא את החלק שיש לו באותה מטבע.