מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 8

טבת- שבט תשנ"ו

 

חוברת זו מוקדשת לזכרו של מורנו ורבנו הרה"ג משה צבי נריה זצ"ל נפטר י"ט כסלו תשנ"ו

ת. נ. צ. ב. ה.

 

תוכן העניינים

 

מאמר מערכת

 

אילן אילן במה אברכך                                                                                                                    הרב יואל פרידמן

 

הגות

 

חשבון נפש של ראש השנה לאילנות                                                                                        הרב שמעון בירן הי"ד

 

מאמרים הלכתיים

 

"בבואכם - ביאת כולכם"                                                                                                הרה"ג משה צבי נריה זצ"ל

 

דין לקט בנשר הקומביין                                                                                                 הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

 

בדיקה מידגמית לחרקים במזון                                                                                              הרב יהודה הלוי עמיחי

 

תרו"מ לפירות ההדר בגינת הבית                                                                                               הרב עזריאל אריאל

 

תשובות קצרות

 

מנין שנות ערלה באתרוג                                                                                                                הרב יואל פרידמן

 

חילול מע"ש על פרוטה ורבע                                                                                                        הרב אהוד אחיטוב

 

מציאת חרקים במסעדה                                                                                                               הרב יגאל הדאיה

 

חיוב בדיקת דגים מתולעים וטפילים                                                                                    הרה"ג יואל שורץ שליט"א

 

לזכר הרה"ג משה צבי נריה זצ"ל

 

תורת ארץ-ישראל במפעל חייו של הרב משה צבי נריה זצ"ל                                             הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

 

תורת משה בארץ הצבי                                                                                                         הרב יהודה הלוי עמיחי

 

אקטואליה

 

"שתתן טעם טוב בפירות"                                                                                                           הרב עזריאל אריאל

 

סקירות מדעיות

 

מנין שנות ערלה בגוש אדמה שהתפורר                                                                                  אגרונום מרדכי שומרון

 

השאלות ההלכתיות העולות מהניסוי                                                                                               הרב יואל פרידמן

 

בעיית החרקים בקטניות, סקירה מדעית                                                                                         אגרונום יוסי שחר

 

חרקים בקטניות, סיכום שנתי                                                                                          מעבדת מכון התורה והארץ

חרקים בכרוב, סיכום שנתי 

חרקים בירקות עלים אחרים

חרקים בפירות יבשים

 

במכון ובגוש קטיף

 

מהנעשה והנשמע במכון התורה והארץ 

 

רבין של צבי הנדל                                                                                                                             מתוך "נקודה"

 

 

רשימת המשתתפים בקובץ

 

הרה"ג משה צבי נריה זצ"ל                                                                           ראש ישיבות בני עקיבא, כפר הרא"ה

 

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א                                                            הרב הראשי לרמת גן ונשיא מכון התורה והארץ

 

הרה"ג יואל שוורץ שליט"א                                                                                            ר"מ בישיבת דבר ירושלים

 

הרב יהודה הלוי עמיחי, הרב יואל פרידמן,

הרב עזריאל אריאל, הרב אהוד אחיטוב,

הרב יגאל הדאיה, אגרונום מרדכי שומרון                                                                                  מכון התורה והארץ

 

אגרונום יוסי שחר                                                                                                                                       מכבים

 

הרב שמעון בירן הי"ד                                                                                         רב כפר דרום, מכון התורה והארץ