מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 14

טבת - שבט תשנ"ז

 
 

תוכן העניינים

 

מאמר מערכת

 

לזכרו של הרה"ג משה צבי נריה זצ"ל                                                                                            הרב יואל פרידמן

 

הגות

 

החקלאות - ערך או פרנסה?                                                                                                       הרב אלישע אבינר

 

פסקי הלכה

 

הלכות חלה                                                                                              הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו שליט"א

 

מאמרים הלכתיים

 

אתרוג בט"ו בשבט                                                                                                        הרה"ג משה צבי נריה זצ"ל

החנטה בלימונים - מכתב לרה"ג שאול ישראלי                                                                                הרב יואל פרידמן

באותו ענין (תשובה)                                                                                                                 הרה"ג שאול ישראלי

דין הנצרים של הרימון ושאר עצים                                                                                                  הרב יואל פרידמן

 

סקירות מדעיות

 

נצרים וחוטרים בעצי פרי                                                                                                        אגרונום מרדכי שומרון

 

תשובות קצרות

 

עלי ורד ועלי ה"לואיזה" לעניין ערלה                                                                                     הרה"ג דב ליאור שליט"א

מכרי עניים במעשר עני                                                                                                                    הרב דורון ותקין

כלאים ב"נענע" בכרם                                                                                                           הרב יהודה הלוי עמיחי

כלאים בזריעה שאינה לאכילה                                                                                               הרב יהודה הלוי עמיחי

נטיעה לסייג לעניין ערלה                                                                                                        הרב יהודה הלוי עמיחי

 

תגובות

 

תולעים שנמצאו במלח                                                                                                                 הרב יגאל הדאיה

קביעות למעשרות בהכנסה למכונית                                                                                            הרב יעקב אפשטיין

 

חינוך

 

שמן הזית במצוות התורה (פעילות לבתי"ס)                                                                                              גדעון נאור

 

חרקים בתבלינים                                                                                                           מעבדת מכון התורה והארץ

 

במכון ובגוש קטיף

 

מהנעשה והנשמע במכון התורה והארץ

 

 

 

רשימת המשתתפים בקובץ

 

 

הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו שליט"א                                                                הרב הראשי לישראל לשעבר

 

הרה"ג שאול ישראלי זצ"ל                                                                            בית דין הגדול וראש ישיבת מרכז הרב

 

הרה"ג משה צבי נריה זצ"ל                                                                                               ראש ישיבות בני עקיבא

 

הרה"ג דב ליאור שליט"א                                                                  רב העיר חברון וראש ישבת "ניר" קרית ארבע

 

הרב אלישע אבינר                                                                                                          ר"מ ישיבת מעלה אדומים

 

הרב יהודה עמיחי, הרב יעקב אפשטיין, הרב יואל פרידמן,

הרב יגאל הדאיה, הרב דורון ותקין,

גדעון נאור, אגרונום מרדכי שומרון                                                                                            מכון התורה והארץ