מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 14

לתוכן הגיליון

טבת - שבט תשנ"ז

 
 

 

גדעון נאור

 

פעילות לבתי הספר היסודיים

שמן הזית במצוות התורה

 

    חשיבותו של שמן הזית במצוות התלויות בארץ הוא שהפרשת תרו"מ ממנו היא מן התורה, וכן אפשר להביא ממנו ביכורים כנוזל, בדומה ליין, ולא כשאר ביכורים שצריך להביא את הפירות.

    בימינו, אנו נפגשים מעט מאד עם שמן הזית ואין משתמשים בו בשימוש היומיומי וכך הוא גם בקיום המצוות. הפגישות המעטות בשמן הזית הם בהדלקת נר חנוכה ונרות שבת, ואף במצוות אין זה אלא מצד קיום המצווה מן המובחר אך לא כתנאי בקיומה של המצווה. ומכיוון שכך, הרבה מן הילדים לא נפגשים כלל עם שמן הזית בהקשר של קיום המצוות. בכדי ללמד על חשיבותו של שמן הזית במצוות התורה, מדרשת התורה והארץ הכינה מערך שמגמתו לימוד כמה מן המצוות כששמן הזית נמצא במרכז. במערך ישנה פעילות חוייתית, בה התלמידים משלבים את הפקת השמן מהזיתים בלימוד ההלכות.

 

    תהליך הפקת השמן ומשמעותו

    בשיעור אחד התלמידים מפיקים את השמן ע"י כתישת הזיתים בכיתה וסחיטת השמן (שמן ראשון), ואח"כ הפקה ע"י לחיצה במשקולות (שמן שני).

    שלבים אלו מתוארים בגמרא במנחות (פו ע"א) וכתוב בהן שהשמן הראשון הוא למנורה והשני והשלישי כשר למנחות.

    התלמידים פוגשים גם את שני השלבים האלו - השמן הראשון והשני, דרך משחק בו עוברים בשלבים השונים של כבישת השמן ומבינים את המשמעות המעשית וההלכתית של שמן ראשון ושני.

 

    שמן הזית במצוות התורה

    בשיעור השני הילדים מכירים את המצוות בהן השמן בא לידי ביטוי על פי שימושי השמן: מאכל, סיכה ומאור.

א. מאכל - משחק המלמד את מרכיבי המנחות השונות ששמן הזית הוא מרכיב חשוב בהם.  במשחק התלמידים "אוספים" את המרכיבים של המנחות השונות (כל תלמיד מביא מנחה אחרת) ו"מביאים" את המנחות לביהמ"ק.

ב. סיכה - התלמידים נפגשים עם המשיחות השונות שנעשו בשמן זית, המקדשות את כלי המקדש, את הכהנים ואת המלכים. המשחק בנוי בצורה של חידון שהתלמידים מכירים דרכו את ההלכות השונות הקשורות במשיחות אלו.

ג. מאור - משחק הרכבה המקשר בין הלכות הדלקת חנוכיה בחנוכה ובין סיפור נס פך השמן בימי החשמונאים.

    בסיכום השיעור עולה, שבזמן שבית המקדש חרב אין לנו מצוות מעשיות בשמן הזית, אך בכדי לקבוע זכר למצוות אלו, ההלכה מחשיבה את שמן הזית לחנוכה ושבת כמצווה מן המובחר.