מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 15

לתוכן הגיליון

אדר א' - אדר ב' תשנ"ז

 
 

הרב משה הרשטיק

 

מזון החייב בתרומות ומעשרות

 

    למורה:

     לפניך דף המסכם את התנאים בהם מתחייב מזון בהפרשת תרומות ומעשרות. אפשר לצלם אותו על גבי שקף, ואפשר ליצור בעזרתו משחק בנושא.

    בדף כלולים רק המקרים המעשיים.

 

 

 

מוגש ע"י מדרשת התורה והארץ