מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 15

אדר א' - אדר ב' תשנ"ז

 
 

 

תוכן העניינים

 

מאמר מערכת

 

עיבור השנה בארץ ישראל                                                                                                             הרב יואל פרידמן

 

הגות

 

פורים - לחלוק כבוד לארץ ישראל                                                                                                    הרב יהודה זולדן

 

פסקי הלכה

 

הלכות חלה                                                                                              הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו שליט"א

 

מאמרים הלכתיים

 

יבול קיבוצים שיש בהם חברים נכרים                                                                                     הרב יהודה הלוי עמיחי

שימוש במים מטוהרים לנטילת ידים                                                                                            הרב יעקב אפשטיין

צירוף בצק ומיני מאפה לחיוב חלה                                                                                               הרב אהוד אחיטוב

 

תשובות קצרות

 

גידולי רשות הרבים של ישוב - חיובם בתרומות ומעשרות                                                                   הרב אליעזר וייל

הפרשת תרו"מ בשסק, שקד והדרים                                                                                              הרב יואל פרידמן

מתנות לאביונים ומשלוח מנות ממעשר עני                                                                                     הרב יואל פרידמן

 

תגובות

 

הגדרת "מיעוט המצוי" (תגובה)                                                                                                  הרב עזריאל אריאל

 

חינוך

 

תרשים זרימה: מזון החייב בתרו"מ                                                                                            הרב משה הרשטיק

 

סקירות מדעיות

 

חרקים בירקות קפואים                                                                                                   מעבדת מכון התורה והארץ

 

במכון ובגוש קטיף

 

מהנעשה והנשמע במכון התורה והארץ

ספר התורה והארץ חלק ג                                                                                                             הרב יואל פרידמן

 

 

רשימת המשתתפים בקובץ

 

הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו שליט"א                                                                הרב הראשי לישראל לשעבר

 

הרב אליעזר וייל                                                                                                              רב הישוב שדמות מחולה

 

הרה יהודה זולדן                                                                                         ר"מ שלוחת ישיבת מעלות - נוה דקלים

 

הרב יהודה עמיחי, הרב יעקב אפשטיין, הרב יואל פרידמן,

הרב עזריאל אריאל, הרב אהוד אחיטוב                                                                                    מכון התורה והארץ