מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 17

סיון - תמוז תשנ"ז

 
 

תוכן העניינים

 

מאמר מערכת

 

מתן תורה במדבר                                                                                                                        הרב יואל פרידמן

 

הגות

 

הביכורים - אחרית כראשית                                                                                                               הרב צבי שורץ

 

גנזי ראשונים

 

שתי הלחם מהחדש ומהארץ                                                        האדר"ת, הרה"ג אליהו דוד רבינוביץ' תאומים זצ"ל

נעשה ונשמע אימתי נאמר                                                            האדר"ת, הרה"ג אליהו דוד רבינוביץ' תאומים זצ"ל

"לכם" בעצרת                                                                             האדר"ת, הרה"ג אליהו דוד רבינוביץ' תאומים זצ"ל

הגבול הדרום מערבי של ארץ ישראל                                                                                 הרה"ג שאול ישראלי זצ"ל

 

מאמרים הלכתיים

 

בכורות שנולדות בעדר כבשים                                                                                        הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

שימוש בעלי גפן                                                                                                                         הרב עזריאל אריאל

 

תשובות קצרות

 

מיני מאפה חלביים לחג השבועות                                                                                               הרב עזריאל אריאל

 

חינוך

 

תהליך הבאת הביכורים                                                                                                                           גדעון נאור

 

כשרות

 

נהלי כשרות במאפיות                                                                                                             הרב שבתי נאומבורג

פיקוח לירקות עלים ללא חרקים                                                                                                      הרב משה ברנס

 

 

 

רשימת המשתתפים בקובץ

 

האדר"ת, הרה"ג אליהו דוד רבינוביץ' תאומים זצ"ל                                                                   רבה של ירושלים

 

הרה"ג שאול ישראלי זצ"ל                                                                            ראש ישיבת מרכז הרב, ביה"ד הגדול

 

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א                                                                   רבה של רמת גן, נשיא מכון התורה והארץ

 

הרב משה ברנס                                                                                        ראש מחלקת הכשרות - רבנות חוף עזה

 

הרב יהודה הלוי עמיחי, הרב יואל פרידמן,

הרב עזריאל אריאל, הרב שבתאי נאומבורג

גדעון נאור                                                                                                                                מכון התורה והארץ