מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 17

לתוכן הגיליון

סיון - תמוז תשנ"ז

 
 

ראיון עם הרב משה ברנס - ראש מחלקת הכשרות

פיקוח לירקות עלים ללא חרקים - עלי-קטיף

 

    שאלה

    בזמן האחרון, אנו מרגישים שישנו מחסור במוצרים השונים של ירקות העלים בעלי-קטיף. האם ישנן בעיות מיוחדות הגורמות לכך?

 

    תשובה

    צריך לדעת שהאביב שהיא עונת מעבר היא התקופה הקשה ביותר מבחינת המלחמה שלנו בחרקים. התקופה היא תקופה של פריחה, קיימים התנאים האופטימאלים להתרבות החרקים. מבחינתנו, מערכת הפיקוח, זה אומר שאנחנו צריכים להשגיח ולפקח על השטחים בשבע עיניים. מאידך, כיון שיש לנו אחריות למוצר שאנו משווקים, ואנו אחראים על כשרותו, אנחנו נאלצים לפסול שטחים משיווק, על אף הנזקים הגדולים שנגרמים הן לחקלאי והן לחברה.

 

    שאלה

    אם ירקות העלים גדלים בחממות בשיטת גידול מיוחדת, איך בכל אופן נכנסים חרקים?

 

    תשובה

    הדבר המרכזי בשיטת הגידול הוא שהירקות גדלים בחממות ולא בשטח פתוח. אך גידול חקלאי אינו מוצר תעשייתי כמו שאר מוצרי מזון. במוצרי מזון, התפקיד של המשגיח הוא לבדוק מה המרכיבים של המוצר, ובזה נגמר עיקר תפקידו. בגידול חקלאי ישנה דינאמיקה, לכל אורך הגידול נוצרות בעיות; לדוגמא, די בכך שחקלאי מהחממה השכנה נכנס לחממה שבה מגדלים ירקות עלים והוא מביא כמה חרקים שנדבקו על בגדיו. צריך אז להילחם באותם חרקים שחדרו ולמנוע את התרבותם. אמינות הכשרות נובעת בראש ובראשונה באמינות מערכת הפיקוח.

 

    שאלה

    האם תוכל לפרט מה כולל מערך הפיקוח לכשרות ירקות העלים של עלי-קטיף?

 

    תשובה

    מערך הפיקוח והכשרות בנוי על שלשה גורמים:

א. אגרונומים מומחים לנושא החרקים (אנטימולוגים).

ב. אנשי שטח מקצועיים.

ג. לבורנטים במעבדה.

    הפיקוח מתחיל משלב יצור השתילים במשתלה לפני הזמנת השתילים. נעשית שם בדיקה שהשתילים נקיים מכל סוגי החרקים. לפני אישור השתילה אנחנו מבצעים בשטח החממות ובודקים שהסביבה נקיה משאריות עשבים ופריחה, הגורמים כאמור למשיכת חרקים. המשגיח בודק את החממה ומוודא שזו אטומה לגמרי, שאין בה חורים שנגרמים מבלאי וכדו'. כמובן בודקים שאין חרקים בתוך החממה. כל זאת, עוד לפני שהחקלאי מקבל אישור שתילה.

    מרגע השתילה, ישנם שני אגרונומים שתפקידם להתמודד עם בעיות אם וכאשר מתעוררות. ישנו צוות של ארבע אנשי שטח, שהם חלק ממערך הכשרות, שמסתובבים כל הזמן בחממות ומאתרים את הבעיות בשטח. בעונה הזו כל שטח נבדק לפחות פעמיים בשבוע. לאחר אישור של אנשי השטח, נעשית בדיקה נוספת ע"י צוות המעבדה. מדובר בצוות של חמשה עובדים מומחים, ומתבצעת בדיקה מדגמית מקיפה.

    את אישור הקטיף מקבלים רק ממני, ובעונה הזו, האישור תקף ליום אחד בלבד, כדי למנוע תקלות וכניסה של חרקים לאחר קבלת האישור. אם אני מוצא או מדווח על בעיות, בצער רב, אני נאלץ לפסול את השטח. המאמץ הגדול הזה נעשה כדי שאכן נוכל להיות שקטים שהאכלנו את הציבור ירקות עלים ללא חרקים. אני בטוח, שמבחינה ציבורית, ירקות העלים ללא חרקים, הועילה ומועילה בהווה להציל את הציבור מאכילת חרקים. כדי להתרשם מבעיות החרקים בירקות העלים, כדאי לעיין בדוחות המעבדה שהתפרסמו בשנתיים האחרונות מעל דפי העלון הזה.

    הפיקוח דורש עבודה יום יומית ולשם כך על כל גורמי הכשרות להיות נוכחים בשטח ולהיות מוכנים להתמודדויות. אין אפשרות לשלוט על מערכת כשרות אמינה וטובה, אלא כאשר עובדים במסירות נפש גמורה לטובת עם ישראל.

    לסיום, אנו מתפללים יום יום שהקב"ה לא יביא תקלה על ידינו, ובע"ה נעשה ונצליח.