מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 18

מנחם אב - אלול תשנ"ז

 
 

לע"נ אבינו היקר ויקטור בן סאלם סיגאווי השיב את נשמתו לבוראו ז' אב עש"ק פ' דברים, נלב"ע ט' אב תשנ"ד, איש טוב וישר, נהנה מיגיע כפיו, תנצב"ה

 

תוכן העניינים

 

מאמר מערכת

 

והיה אמונת עתיך                                                                                                                          הרב יואל פרידמן

 

הגות

 

ט"ו באב                                                                                                                                        הרב שמואל דוד

 

מאמרים הלכתיים

 

יציאה לטיול מסוכן                                                                                                                 הרב יהודה הלוי עמיחי

משום יישוב ארץ ישראל - בעצי שבעת המינים                                                                                 הרב יהודה זולדן

הרכבה על כנה עקרה (סרק)                                                                                                         הרב יואל פרידמן

 

תשובות קצרות

 

נטיעת עץ פרי רב-מיני                                                                                                                   הרב יואל פרידמן

הקנאת מעשר עני בקנין חצר                                                                                        הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

שיחי עגבניות שגדלו בשדה מלפפונים                                                                                          הרב אהוד אחיטוב

 

תגובות

 

הפרשת תרו"מ ע"י קטן הסמוך לגיל בר-מצוה                                                                            הרב מרדכי רבינוביץ

הערות לגליון מס' 16                                                                                                                    הרב רפאל שוואב

 

חינוך

 

אבות האומה - ערכים בראי היהדות                                                                                                         גדעון נאור

 

כשרות

 

בשר עוף למהדרין                                                                                                         הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

 

 

רשימת המשתתפים בקובץ

 

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א                                                                   רבה של רמת גן, נשיא מכון התורה והארץ

 

הרב שמואל דוד                                                                                                      לשעבר רב ראש צורים, עפולה

 

הרב יהודה זולדן                                                                                                                 ר"מ ישיבת נוה דקלים

 

הרב מרדכי רבינוביץ                                                                                                                        רב כוכב יעקב

 

הרב רפאל שוואב                                                                                                                                          צפת

 

הרב יהודה הלוי עמיחי, הרב יואל פרידמן,

הרב אהוד אחיטוב, גדעון נאור                                                                                                  מכון התורה והארץ