מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 31

לתוכן הגיליון

תשרי - חשוון תש"ס

 

מאיר פרנקל

ניסוי גידול עצי אגס על כנת אגס*

 

    הצגת הבעיה

    כידוע רוב מטעי האגסים בארץ מורכבים על כנת חבוש. מעט מאוד מטעי אגסים מורכבים על כנות אחרות כגון, "בטלופליה" שנחשבת לכנת אגס.

    הנסיון מראה שאם העצים מורכבים על כנת אגס בר או "בטלופוליה", ישנה צמיחה וגטטיבית (ענפים ועלווה) נמרצת מאוד, היבול נמוך והכניסה לפוריות היא מאוחרת. לעומת זאת, כנת החבוש חלשה יותר, וגם הצירוף (אגס + חבוש) משפיע על ריסון העצים; לכן פוריותם מוקדמת והיבול גבוה ונורמלי.

    הבעיה היא שיש בהרכבת אגס על חבוש איסור כלאיים. לכן, אני רוצה לציין התפתחות חדשה שבהחלט יכולה לפתור את בעיית גידול האגס, ולא להזדקק לצירוף אגס + חבוש.

 

    א. כנות O.H.F

    לפני מספר שנים, הובאו ע"י ד"ר י. קובץ * מארה"ב כמה טיפוסים של כנת אגס, המוכרות בשם O.H.F . הכנות נוצרו בהכלאה של שני זני אגס אירופי: OH = OLD HOME, והשני: F = FARMINGDALE.

    הובאו לארץ חמישה קלונים שמספרם נקוב כדלהלן: 333, 97, 69, 217, 513.

    היתרונות של כנות אלו הם בכמה תחומים:

1. כניסה מוקדמת לפוריות, עץ בינוני ופוריות גבוהה.

2. עמיד למחלת Pear Decline.

3. חסין למחלת החרכון (Fireblight).

    כמובן שמבחינתנו הכנות הללו יכולות להוות תחליף לכנות המקובלות היום במטעי האגס שהן כאמור כנת חבוש שיש בה איסור כלאיים.

 

    ב. ניסוי הרכבת אגס על כנות O.H.F

    אחרי שחרור חומר הצמיחה מהחברה להגנת הצומח, פניתי לשתלן אחד לנסות להרבות את הכנות הנ"ל במיוחד לצורך ניסוי. מטרת הריבוי היתה כפולה: (1) ללמוד את שיטת הריבוי; (2) לספק לנו מספר כנות לבדיקת הגידול בשטח.

לפני 4 שנים קיבלנו 20 כנות משני טיפוסים.

10 כנות O.H.F הנקובות במס' 333, ו-10 כנות O.H.F הנקובות במס' 97.

ביצעתי את הרכבת הכנות בזמן הנטיעה בשטח. זני הרוכב היו: "ספדונה" ו"קוסציה".

    השתילים ניטעו בשתי חלקות ניסוי בהר חברון: האחת בישוב כרמל, והשניה, בגד"ש הר חברון (בקעת ערד). בכל חלקה ניטעו 5 כנות משני טיפוסי ה-O.H.F הנ"ל.

 

    ב. תוצאות הניסוי

    השנה, שנת תשנ"ט היא השנה הרביעית לנטיעה. אספנו את היבול במטרה לשקול את הפירות למדוד את גודלם, ולהשוות את תוצאות היבול למטע אגס מקביל המורכב על כנת חבוש. יש לציין שקיבלנו יבול מסחרי רק בבקעת ערד; במטע של "כרמל" לא היה יבול מסחרי, ולכן לא עסקנו באיסוף הנתונים.

    היבול נאסף בקטיף אחד. הפרי נשקל מכל עץ בנפרד; מספר הפירות נרשמו ואז חישבנו את גודל הפרי.

 

    התוצאות הן כדלקמן: המשקל הממוצע של הפירות מכל זן הוא לפי 5 עצים לכל זן.

 

    זן ספדונה:

משקל ממוצע: 30,77 ק"ג.

לפי חישוב 70 עצים לדונם - יבול לדונם: 2,159 ק"ג.

מספר פירות לעץ: 322.

גודל הפרי: 96,8 גרם.

 

    זן קוסציה:

משקל ממוצע: 25.7 ק"ג.

לפי חישוב 70 עצים לדונם - יבול לדונם: 1,799 ק"ג.

מספר פירות לעץ: 238.

גודל הפרי: 92,2 גרם.

 

    ג. מסקנות

    כאמור, השתילים לא היו מורכבים במשתלה, אלא ההרכבה בוצעה בשטח בעת הנטיעה. משמעות הדבר - פיגור של כשנה אחת בגידול וצמיחת העצים. אעפ"כ, עצי האגס מהניסוי נראים די מפותחים וגם היבול נורמלי. עם זאת, יש לציין שאין לנו ביקורת בשטח עצמו המאפשר השוואה מדוייקת בין הגידולים השונים אגס על חבוש לעומת אגס שהורכב על אחד מטיפוסי O.H.F.

    התוכנית העתידית היא לבדוק האם אפשר לייצר כנות O.H.F. בכמויות מסחריות.

 

(הודעה משמחת, אפשר לבשר שהוחלט בדרום הר חברון לנטוע שטח מסחרי גדול של אגס המורכב על הכנות הנ"ל).


 


* תודתנו נתונה לד"ר ישעיהו קובץ, מחלקת מחקר ופתוח במועצת הפירות, על הנתונים והמידע שהואיל למסור לנו.