מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 31

תשרי - חשוון תש"ס

 

תוכן העניינים

 

מאמר מערכת                                                                                                                           הרב גבריאל קדוש

 

הגות

 

תקיעת שופר בשבת במקדש ובמדינה                                                                                            הרב יהודה זולדן

 

מאמרים הלכתיים

 

פרגולה האם כשרה לסוכה                                                                                            הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

קנייני בן הסמוך לשולחן אביו בד' מינים                                                                                        הרב יעקב אפשטיין

קנייני בן הסמוך לשולחן אביו בד' מינים (מכתב)                                                                   הרה"ג דוב ליאור שליט"א

הזרעת בהמה בחול המועד                                                                                                       הרב עזריאל אריאל

 

סקירה מדעית

 

הזרעת בהמות                                                                                                                                   שמואל מאיר

כנה של אגס על אילן האגס                                                                                                                  מאיר פרנקל

 

פסקי הלכה

 

הלכות מעשר עני                                                                                                                  הרב יהודה הלוי עמיחי

הלכות תולעים                                                                                                                              הרב יגאל הדאיה

 

תשובות קצרות

 

קבורה או שריפת תרומה טמאה                                                                                                    הרב יואל פרידמן

 

 

 

רשימת המשתתפים בקובץ

 

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א                                                                   רב העיר רמת-גן ונשיא מכון התורה והארץ

 

הרה"ג דוב ליאור שליט"א                                                                       רב העיר חברון-ק. ארבע, ראש ישיבת ניר

 

הרב יהודה זולדן                                                                                                                      ראש ישיבת רעננה

 

הרב יגאל הדאיה                                                                                                                          רב המושב גדיד

 

הרב עזריאל אריאל                                                                                                                      רב הישוב עטרת

 

שמואל מאיר                                                                                                                                                                    בית יתיר

 

הרב יהודה הלוי עמיחי, הרב יעקב אפשטיין

הרב יואל פרידמן, הרב גבריאל קדוש,

מאיר פרנקל                                                                                                                              מכון התורה והארץ