מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 42

תמוז- אב תשס"א

 

תוכן העניינים

 

מאמר מערכת

 

אהבת הגיבורים                                                                                                                         הרב גבריאל קדוש

 

הגות

 

בין שתי אגדות                                                                                                                                  הרב צבי שורץ

 

מאמרים

 

נתינת שאריות מזון לבהמות                                                                                                           הרב יואל פרידמן

 

קדושת נטע-רבעי במטע של היתר מכירה                                                                                     הרב אהוד אחיטוב

 

כשרות

 

בישולי עכו"ם בחליטת ברוקולי במפעל להקפאת מזון                                                               הרב יהודה הלוי עמיחי

 

תגובות

 

עוד על קדושת שביעית בדבש                                                                                                     הרב יעקב אפשטיין

 

סקירת ספרים וחוברות

 

ב"יישובנו"                                                                                                                                    הרב יואל פרידמן

 

ס' התורה והארץ ח"ו                                                                                                                 הרב עזריאל אריאל

 

מהנעשה והנשמע ב"אוצר הארץ"

 

סה"כ

 

רשימת הכותבים

 

הרב אהוד אחיטוב                                                                                                                    מכון התורה והארץ

 

הרב יעקב אפשטיין                                                                                                                   מכון התורה והארץ

 

הרב עזריאל אריאל                                                                                                                     רב היישוב עטרת

 

הרב יהודה הלוי עמיחי                                                                       ראש המחלקה ההלכתית מכון התורה והארץ

 

הרב יואל פרידמן                                                                                                                      מכון התורה והארץ

 

הרב גבריאל קדוש                                                                                         רב היישוב גני טל, מכון התורה והארץ

 

הרב צבי שורץ                                                                                                                             ישיבת נוה דקלים