מאמרי אמונת עתיך - עלון מס' 42

לתוכן הגליון

תמוז- אב תשס"א

 

 

מהנעשה והנשמע ב"אוצר הארץ"

 

    "אוצר הארץ" הוקם בערב השמיטה תשס"א על ידי חברי מכון התורה והארץ שבכפר דרום, ובהכוונת רבותינו הגאון הגר"א שפירא שליט"א, הראשון לציון הגר"מ אליהו שליט"א והגר"י אריאל שליט"א. המטרה המרכזית של המפעל לדאוג לאספקת פירות וירקות המותרים בשביעית ללא הזדקקות בתוצרת נכרית. מתוך רצון לחזק את החקלאות היהודית נעשה סדר עדיפויות לאספקת תוצרת בהדרכת מכון התורה והארץ.

    התכנית קרמה עור וגידים בעזרת חברת "תנובה". מחלקת הירקות והפירות בראשות מר יצחק נס הי"ו נתנה את הכתף המעשית, ורבנות תנובה בראשות הרב זאב ויטמן שליט"א נתנה את הסיוע ההשגחתי.

    במהלך החורף ב"ה הייתה אספקת תוצרת סדירה ומקיפה של ירקות ופירות, למרות קשיי הוצאת התוצרת מגוש קטיף וכן אספקתה במרחבי יש"ע. הירקות בחלקם הגדול היו תוצרת מהשישית,  ירקות הקדושים בקדושת שביעית (לקיטת שביעית על פי הר"ש) וכן מצעים מנותקים (גוש קטיף, ושאר אזורי הארץ), וכמו כן הייתה תוצרת נרחבת מהערבה. כך שכל צרכן שרצה יכל לקבל תוצרת מהודרת  שבחלקה הייתה גם בקדושת שביעית. 

    בחודש סיון תיגמר תוצרת הירקות מזריעות ישראל (אוצר בית דין) וכן התוצרת מהערבה. לכן לקראת הקיץ הבעל"ט "אוצר הארץ" ידאג לתוצרת ירקות מהמקורות הבאים:

1. מצעים מנותקים (מלפפון, עגבניות, קולורבי, קשואים).

2. זריעות ששית בחממות (עגבניות, פלפל אדום, פלפל חריף, חצילים).

3. זריעות שביעית בחממות גוש קטיף.

4. קרקע נכרית. (מקומות שהקרקע של נכרים אולם חקלאים יהודים מטפלים בגידול ומוצאים את פרנסתם בשנה זו).

5. ייבוא. (גזר, תפו"א, בצל).

 

    ברור שההוצאות על מצעים מנותקים וכן יבוא יעלו את מחיר התוצרת. בחורף השתדלו שהמחיר יתאימו למחירי השוק, אולם בייבוא ומצעים מנותקים המחירים גבוהים יותר, ועל הקונים להתארגן בהתאם.

    "אוצר הארץ" אינו משווק תוצרת נכרית ותוצרת של היתר מכירה, ולכן כל מי שאינו מעוניין בייבוא יכול לקבל מ"תנובה" ירקות מהיתר מכירה רגיל ללא פיקוח מיוחד (מלבד פקוח על כך שהחקלאי עשה היתר מכירה ברבנות הראשית).

    לידיעת הציבור סוף זמן איסור ספיחין ברוב הירקות הוא חנוכה תשס"ב, מלבד ירקות שהם גידולים קצרי מועד שאיסור הספיחין פוקע בין ראש השנה לחנוכה תשס"ב, כמפורט בלוחות המופיעים במדריך שמיטה לצרכן מכון התורה והארץ.

 

    הפירות שישווקו במהלך הקיץ יהיו אי"ה קדושים בקדושת שביעית. תוצרת זאת היא המועדפת ביותר בשנת השמיטה, ובייחוד שיש בה חיזוק החקלאות שומרת השביעית כהלכתה, שעמדה כל השנה תחת פקוח בית דין. כמו כן יש באכילת פירות אלו מצווה לדעת כמה מהראשונים (רמב"ן ועוד)*.

 

    הציבור נקרא להמשיך ולקנות מפירות "אוצר הארץ" על מנת לחזק את החקלאות היהודית בארץ ישראל.


 

*  לצערנו בתחילת השמיטה הייתה תופעה של פחד מקדושת שביעית, אף שכאמור על פי ההלכה נראה שיש להעדיף תוצרת שיש בה קדושת שביעית.