מאמרי אמונת עיתך - עלון מס' 46  

אדר-ניסן תשס"ב

 

 

תוכן

 

מאמר מערכת

 

ימי ניסן                                                                                              הרב דורון ותקין

 

הגות

 

השמיעיני את קולך                                                                                 הרב ש"י וייצן

 

מאמרים

 

אזהרת המהרש"ל וחששותיה                                                        הרב יעקב אפשטיין

 

מצוות ישיבת א"י - מצווה עצמית                                                      הרב יעקב זיסברג

 

ביעור בפירות אוצר בית דין                                                                הרב יואל פרידמן

 

הכנת תרופה טבעונית מגבעולי חיטה                                              הרב יעקב אפשטיין

ואכילתה קודם הבאת העומר

 

חרקים בפטריות                                                                       הרב יהודה הלוי עמיחי

 

שונות

 

"אדמה" דוקומדיה סרט                                                                   ר' משה הרשטיק

 

 

 

 

רשימת המשתתפים בקובץ (לפי סדר הא' ב')

 

הרב יעקב אפשטיין                                                                               מכון התורה והארץ

 

ר' משה הרשטיק                                                                             מדרשת התורה והארץ

 

הרב ש"י וייצן                                                             רב היישוב פסגות, ר" בישיבת בית אל

 

הרב דורון ותקין                                                                                     מכון התורה והארץ

 

הרב יעקב זיסברג                                  מרכז מכון להכשרת מורים שליד ישיבת קרני שומרון

 

הרב יהודה הלוי עמיחי                                  מכון התורה והארץ, בי"ד דיני ממונות ק. ארבע

 

הרב יואל פרידמן                                                                                  מכון התורה והארץ