גיליון ל"ח - תשס"ג


סיפורים
דב גנחוסקי / מסיפורי ירושלים
הניה וייס / אימת הגל
אריאלה ידידה ברגהש / בנקאות פרטית
בועז צבאן / לייזר

אמנות
חיים אודם / ציורים
נחום כץ / חלונות
רות פסדר / ציורים
יצחק שריג / צורפות

מסות
דב לנדאו / ז'דנוביזם מזרחי במדינת ישראל
ניצה פרילוק / הצלה ומעשי נסים בקבר דוד המלך

שירים
שושנה אידל / נוף ערביים
יונתן גורל / מן הדיוטה התחתונה
נתן גרינבוים / רעות
בלפור חקק / מאדאם שרביט
נחמת יעקב / נבטת אלי
יפעת / שיר למעלות ממעמקים
עדנה מיטווך-מלר / אינני יכולה
אסתר קמרון / פריד וויינינגער קורא את תרגומיו האידיים משירי פאול צלאן
מיקלוש רדנוטי - תרגום משה גנן / מסע מזורז
אשר תורן / שלוש פרדות ויחמור
אשר תורן / בחורשה

ביקורת
בלפור חקק / משל ליסודות הבית