'דע את עמך'
סקירה על הפזורה היהודית בעולם - תשכ"ב 1962

מנחם הכהן

- ה מ ש ך -


אסיה

אינדונזיה
ב- 1958 היו בארץ זו כ- 450 יהודים הולנדיים, שרידי ישוב שמנה כ- 2000 נפש בשנת 1939, ו- 1500 נפש בשנת 1951.
כיום ס"ה של היהודים שם הוא כ- 175 נפש.

הישוב העיקרי הוא בסוראבאיה (כ- 150 נפש), היתר גרים בג'קרטה, בבנדונג ובמקומות אחרים. הם מיוצגים ע"י הוועד היהודי האינדונסי בג'קרטה.

באינדונסיה אין בתי ספר יהודיים. יש ביכ"נ אחד בסורבז'ה. אין שם רב. העיתונות היהודית כוללת כתב-עת אחד המופיע מפעם לפעם (בהולנדית ואנגלית).

אפגניסטן
מספר היהודים מוערך כיום בכמה מאות משפחות, שנותרו מאוכלסייה של כ- 5000 נפש. לאחר קום מדינת ישראל הגרו 3880 מיהודי אפגניסטן לפרס ומשם עלו רובם לישראל. מאז ומתמיד הייתה קיימת באפגניסטן אפליה נגד היהודים, שנחשבו כנתינים ממדרגה שניה. בתי כנסת תלמודי-תורה ובתי ספר לילדים קיימים בכל הריכוזים היהודים בארץ זו.

בורמה
כיום נמצאים בבורמה כ- 100 יהודים. (ב- 1939 היו 2,150) רוב היהודים שעזבו את בורמה יצאו לבריטניה, חלק לארה"ב ולישראל. הישוב היהודי העיקרי הוא ברנגון (כ- 25 משפחות). אין ארגון יהודי כלשהו מלבד וועד בית הכנסת ברנגון. ברנגון קיים בית כנסת יחיד ולידו כתה ללימודי עברית.

הודו
מספר היהודים בהודו (כולל את התושבים שבאו לשם בתקופה האחרונה רובם ספרדים), את "בני-ישראל" - שרובם גרים בבומביי, והיהודים הקוצ'ינים, הוא כ- 25.000 אלף.

הריכוזים הגדולים הם:
בבומביי (כ- 16.000) רובם מ"בני ישראל",
בקוצ'ין (2000),
כלכותה (2000).

לא קיים ארגון יהודי ארצי, אך קיימים ארגונים מקומיים.

יהודי הודו אינם נוטלים חלק פעיל בחיים הפוליטיים או באדמיניסטרציה האזרחית.

לאחר קום המדינה עלו רבים מיהודי הודו לישראל. רובם מ"בני ישראל" וקוצ'ין. גם כיום נמשכת העלייה לישראל. בבומבי, כלכותה, וקוצ'ין קיימת גם פעילות ציונית.

בהודו - 3 בתי ספר יהודיים בהם לומדים 1500 תלמידים. יש בתי כנסת, אך רבנים מעטים.
בהודו מופיעים דו-שבועון ושני ירחונים יהודיים (באנגלית).

הונג-קונג
בהונג-קונג כ- 200 יהודים, קיים בית כנסת אחד שבו קיימות כתות לחנוך יהודי, את התפקידים הקהילתיים מרכז ועד בית הכנסת במקום.

ויאטנם
בשנים האחרונות היו שם כ- 1500 יהודים.

טורקיה
בעת מלחמת העולם השניה היה קיים יחס עוין לכל המיעוטים בטורקיה. הוטלו מסים כבדים שנגבו בקפדנות מהמיעוטים וביניהם היהודים. מלבד זה לא היו הפליות אנטי יהודיות. בגלל החוק האוסר על אזרחים טורקיים להחזיק קשרים עם ארגונים כלשהם מחוץ לטורקיה.

קום מדינת ישראל הביאה לעלייה רבת ממדים לישראל, ו- 37.538 יהודים עלו מטורקיה, מהקמת המדינה עד 1956.

כיום נמצאים בטורקיה כ- 50.000 יהודים. המתרכזים:
באיסטנבול למעלה מ- 40.000,
באיזמיר כ- 6000
ובאנקרה כ- 1000.

באיסטנבול יש 5 בתי ספר, מהם אחד תיכון. ולומדים בהם כ- 2000 תלמידים. שפת הלימוד היא - טורקית. קיים גם סמינר לרבנים בטורקיה, בו לומדים כ- 70 תלמידים. כ- 2000 צעירים מקבלים חנוך דתי מחוץ לבתי הספר. כמחצית מכלל הילדים מקבלים חנוך יהודי. לקהילה באיזמיר שני בתי ספר יסודיים.

בטורקיה מכהנת גם רבנות ראשית, בית-דין רבני, ומועצה אדמיניסטרטיבית.

בכל הישובים היהודיים יש בתי כנסת, ולכל אחד מהם יש רב וחזן.
מופיעים 3 כתבי-עת יהודיים בלדינו ובטורקית.

יפאן
בתקופת מלחמת העולם-השניה, הייתה יפאן ארץ מעבר לפליטים יהודים מאירופה. חלק קטן מהם השתקע ביפאן, אך הרוב לא נשאר בה.

כיום יש ביפאן כ- 300 יהודים, רובם אשכנזים, המתגוררים:
בטוקיו (250),
ובקובא (25).
הם מיוצגים ע"י הוועד היהודי היפאני - בטוקיו.

הקהילה היהודית בטוקיו וקובא מקיימת בי"ס של יום ראשון ושני בתי כנסת אך אין להם רבנים.

לאוס
מדינה זו שהייתה חלק מהודו-סין הצרפתית, הייתה בה אוכלוסייה של כ- 1500 יהודים, כיום אין ידיעות על מספר היהודים במדינה זו.

לבנון
בלבנון יש כ- 10.000 יהודים. מחציתם יהודים סוריים שהשלטונות התירו את ישיבתם בלבנון. רובם גרים בביירות. הם מיוצגים ע"י וועד הקהילה היהודית.

פעולות נגד יהודים שהתבטאו בפיטורין מהצבא ומאסרים, ננקטו ע"י השלטונות בזמנים שונים אך בדרך כלל אין היהודים מוטרדים ע"י השלטונות.

בלבנון קיימים בתי כנסת ורבנים.
3 בתי ספר יהודיים.
האחד בי"'ס אליאנס בביירות (בו כ- 1000 תלמידים).
בי"ס בצידון - ותלמוד-תורה (בו כ- 250 תלמידים).

סוריה
בסוריה נמצאים כיום למעלה מ- 5000 יהודים, מתוך כ- 30.000 יהודים בשנת 1943. הישובים הגדולים הם:
בדמשק (2500),
חלב (2000)
וקמישלי (900).

כ- 15.000 יהודים בערך, עזבו את סוריה בין השנים 1943 - 1947. וכ- 5000 ב- 1948. רובם עלו לישראל, וכ- 5000 עברו ללבנון. קיימות קהילות יהודיות מאורגנות בדמשק ובחלב, אך אין להם ייצוג כלל. פעולות אנטי-יהודיות החלו ב- 1945, גברו ב- 1947, והגיעו לפרעות ביהודים בחלב ולהתנפלויות והשלכת פצצות בדמשק. היהודים נתונים בפחד מתמיד מפני התנפלות ההמונים ומאסרים, וכן מוטלות הגבלות רבות על רכושם, ומקורות פרנסתם.

בחלב יש שני בתי ספר יהודיים בהם לומדים כ- 400 תלמידים. בדמשק יש בי"ס ותלמוד-תורה בהם לומדים כ- 450 תלמידים. בכל ריכוזי היהודים בסוריה קיימים בתי כנסת ומכהנים בהם רבנים.

(על היהודים בארצות ערב ראה מאמרו של א. בן יעקב בעמודים 107-100).

סין
האוכלוסייה היהודית שמנתה כ- 30.000 עם פרוץ מלחמת העולם השניה, פחתה מאד והגיעה עד ל- 300 נפש כיום. הישובים הגדולים הם:
בחרבין 170,
שנחאי - 80,
וטינצין - 30.

לאחר מלחמת העולם, הראשונה, הייתה סין מקום מקלט ליהודים שברחו מרוסיה, ולאחר 1933 ליהודים מגרמניה ואוסטריה. חלק מהם עזב את סין עם תום מלחמת העולם השניה, והיתר לאחר המהפכה הקומוניסטית הסינית. יציאת יהודים מסין נמשכת בממדים קטנים. בשנחאי וחרבין, יש קהילות יהודיו ומתקיימות גם תפילות קבועות בבית-הכנסת. בשנחאי קיים בית ספר יהודי שבו לומדים 9 ילדים.

סינגפור
האוכלוסייה היהודית מונה כ-800 נפש (רובם ספרדים מבגדאד ומהודו ומעוטם אשכנזים), המיוצגים ע"י מועצת סעד יהודית.

יהודים כיחידים נטלו חלק חשוב בחיים הפוליטיים של סינגפור. עד לפני כשנתיים היה ראש הממשלה יהודי.

לאחר המלחמה העולמית השניה החלה ונמשכת עד היום הגירת יהודים מסינגפור לאוסטרליה, אנגליה, ארה"ב וישראל.
בסינגפור יש תלמוד תורה, שני בתי כנסת שלהם רב אחד, וסניפים של הארגונים היהודיים "הבונים" ו"מנורה".

עדן
עדן היא מן הקהילות היהודיות העתיקות ומנתה ב- 1946 כ- 7000 נפש, מאז פחת מספרם עד ל- 700 בשל עלייתם לישראל.

ב- 1947 לאחר הכרזת האומות המאוחדות על הקמת מדינה יהודית בא"י, ערכו הערבים פרעות ביהודי עדן.

לאחר מכן החלו יהודי עדן לזרום בהמוניהם יחד עם יהודי תימן לא"י.
ב- 1958 נתחדשו הפרעות וביה"ס היהודי הוצת באש.


בעדן לא קיים ארגון ציוני או פוליטי כלשהו. ויש בה בית ספר יהודי אחד, 5 בתי כנסת, ו- 2 רבנים.

עיראק
כיום נמצאים בעיראק פחות מ- 5000 יהודים, שרידי ישוב שמנה למעלה מ- 120.000 נפש לפני התחלת פעולות האיבה בין ישראל לערבים. כולם מלבד 400 גרים בבגדאד. (בבצרה - 300).

גילויים אנטי-יהודיים הופיעו בעיראק עוד לפני קום מדינת ישראל. ב-1941 בעת ההתקוממות הפרו-נאצית של ראשיד אלי כליאני נגד הצבא הבריטי, נערכו פוגרומים ביהודים במקומות שונים. המהומות האנטי יהודיות התחדשו ב- 1947 בעת הדיונים על חלוקת ארץ-ישראל. והגיעו לשיאם ב- 1949 בעקבות תבוסת הערבים במלחמת השחרור. הממשלה העירקית נקטה אמצעים חריפים נגד היהודים כגון: פיטורים ממשרות, נישול מעמדות וכד'.


ב- 1950 התירו העירקים את עליית היהודים לישראל, בתנאי שיוותרו על רכושם ונתינותם העירקית. ב- 1950 ו- 1951 עלו לישראל כ- 110.000 יהודים מעיראק במבצע גדול שנקרא "מבצע יציאת בבל".

מאז העלייה ההמונית ב- 1951 לא נקטו השלטונות העירקיים בפעולות אנטי-יהודיות בקנה מידה רחב אך על היהודים שנשארו בעיראק הוטלו הגבלות שונות - ביציאה לחו"ל וכד' - אלה שיצאו לחו"ל ולא חזרו לעיראק בזמן שנקבע להם מנושלים מרכושם ומאזרחותם. מזמן לזמן מבוצעים מאסרים של יהודים המואשמים בפעילות ציונית.


המוסדות הארגוניים של יהודי עיראק כיום, מתרכזים בבגדאד מסביב לארבעה בתי כנסת ושני רבנים. כן קיים בבגדאד תלמוד-תורה ושני בתי-ספר יהודיים. בהם לומדים כ- 800 תלמידים.

פורמוזה
ארץ זו, שימשה מקום מקלט ליהודים מסין. כיום נשארו שם יהודים בודדים שאין ביניהם קשר ארגוני כלשהו.

פיליפינים
באיים אלה נותרו כ- 250 יהודים, מתוך כ- 1200 שהיו בה בעת שהחלה פלישת היפנים, רובם גרים במנילה. הם מיוצגים ע"י הוועד היהודי של הפיליפינים במנילה. בבית הספר היהודי (Sunday School) לומדים כ- 40 תלמידים. היהודים במנילה מחזיקים ביכ"נ אחד ועלון חדשי (באנגלית).

פננג
למושבה בריטית זו בצפון סינגפור אוכלוסייה יהודית קטנה ביותר המונה כ- 20 משפחות.

פקיסטאן
הקהילה היהודית בפקיסטאן, מונה כ- 400 נפש. חלקם יהודים ספרדיים וחלקם מ"בני-ישראל". זהו שריד של ישוב יהודי שמנה כ- 2500 נפש שחיו בפקיסטאן עד לחלוקת הודו. רוב היהודים גרים בקארצ'י, ואינם נוטלים חלק בחיים הפוליטיים של הארץ.

בפאקיסטן יש 3 בתי כנסת, אחד בקארצ'י ושניים בפשאבר. אין שם רב. כן קיימים בקארצ'י מועדון ספורט יהודי וקופת גמ"ח לנצרכים יהודים.

גילויים אנטי-יהודיים אחדים אירעו בפקיסטאן בתקופת מלחמת השחרור ובעת מבצע סיני.


פרס
בפרס נמצאו עד לפני כשלוש שנים כ- 80.000 יהודים. רובם הגדול מתרכז בערים:
טהרן - (כ- 50.000),
שיראז - (15.000),
ואיספאהן (6000).

להלכה, ניתנו ליהודים זכויות שוות כמו לאזרחים האחרים, אך למעשה חלות עליהם הגבלות בשטחים שונים כגון: שרות בצבא, הגבלות חברתיות, ואף נידוי יהודים על רקע דתי.

ב- 1950 אירעו פרעות ביהודים באזור הכורדי. כתוצאה מכך עזבו רוב היהודים אזור זה. המצב הורע ב- 1952 כתוצאה מהטלת מלווה חובה גדול על היהודים ע"י ראש הממשלה דאז. אולם בשנת 1952 לא ננקטו כל פעולות תוקפניות נגד יהודים.


לפני קום המדינה הייתה העלייה לארץ מפרס קטנה. העלייה גברה באשור הממשלה לאחר הפרעות של הכורדים. עד 1955 עלו כ- 40.000 יהודים. וכ- 5000 מיהודי פרס עולים לישראל מדי שנה.

באיראן קיימים בי"ס של "אוצר התורה", אליאנס, אורט, ומספר בתי-ספר נוספים בהם לומדים כ- 11.000 תלמידים. בכל הריכוזים היהודיים יש בתי-כנסת, אך אין רבנים מוסמכים. כן לא מופיעה בפרס עיתונות יהודית.

ציילון
בציילון נמצאים כ- 10 יהודים שאין להם שום קשר ארגוני; ביהכ"נ היחיד שהיה בקולומבו הפך לבית-קפה.

קוריאה
בדרום קוריאה יש מספר קטן של יהודים הגרים בסאול ופוסאן. בסאול יש ביכ"נ של הצבא האמריקאי.

קמבודיה
מדינה זו שהייתה חלק מהודו סין הצרפתית, היו בה בשנים האחרונות כ- 1500 יהודים. אין בקמבודיה ארגון יהודי או מועצות חנוך יהודים כלשהם.

קפריסין
המספר הכולל של היהודים באי הוא כ- 120. כמחציתם גרים בניקוסייה, והשאר בלרנקה ופמגוסטה.

וועד הקהילה היהודית בקפריסין מוכר כגוף רשמי. בו חברים כל המבוגרים. באי אין בתי כנסת ולא רבנים, והתפילות מתקיימות בבתים פרטיים.

תאילנד
בארץ כולה נמצאים כ- 60 יהודים. כולם גרים בבנגקוק. הוועד היהודי לסיוע פועל כמועצת הקהילה. יש מורה יהודי ורב.

תימן
ב- 1948 היו בתימן כ- 50.000 יהודים, על אף רמתם האינטלקטואלית הגבוהה בהשוואה לתושבי הארץ האחרים נחשבו כנחותים מהתושבים האחרים והתכחשו לזכויותיהם האנושיות האלמנטריות ביותר. עם קום מדינת ישראל קמה יהדות תימן ועלתה לישראל במבצע מפואר שנקרא "מרבד הקסמים".

מאז קום המדינה עד 1956 עלו לישראל 45.756 יהודים מתימן. לפני כשנה עלתה קבוצה קטנה שבאה ברגל דרך מדבריות ערב לישראל. חיסול גולת תימן נחשבת בצדק לסימן המובהק של קיבוץ הגלויות למדינת ישראל.


חזרה לתוכן         לפרק הבא