מפה ב: קרב אמאוס, שלב ב', מסעו של גורגיאס


בחזרה למאמר