מפה ד: קרב אמאוס, שלב א' - התקפת יהודה המכבי


בחזרה למאמר