'דע את עמך'
סקירה על הפזורה היהודית בעולם - תשכ"ב 1962

מנחם הכהן

- ה מ ש ך -


אוסטרליה

אוסטרליה
כיום יש כ- 60.000 יהודים באוסטרליה.
המרכזים היהודיים הגדולים הם:
במלבורן - (26.000),
בסידני (21.000),
פארת (2800),
ובריסבין (1500).

באוסטרליה ישנם ארגוני יהודים בכל מחוז. הגוף הפוליטי המייצג את כל הארגונים הוא "המועצה האקזקוטיבית של יהדות אוסטרליה".

הפדרציה הציונית של אוסטרליה וניו-זילנד מאגדת בתוכה את כל הזרמים הציוניים הקיימים.

היהודים כציבור אינם תופסים מעמד חשוב. בחיים הפוליטיים של הארץ, אך יהודים אחדים נטלו חלק חשוב בפוליטיקה ונבחרו כחברים בממשלה ושופטים. בשנים 1931-1936 שימש היהודי סיר איזק איזקס כמושל הכללי של אוסטרליה.

החינוך היהודי מתחלק כדלהלן:
בבתי ספר יומיים (1400),
בבתי ספר חלקיים (3150),
שיעורי דת בבתי ספר כלליים (7600).
כ- 450 לומדים בתלמודי-תורה ששפת הלימוד בהם אידיש.
כ- 90 תלמידים בסביבות הרחוקות מהערים הגדולות מקבלים חנוך יהודי באמצעות התכתבות.

בקהילות הגדולות קיימים בתי כנסת רבים אשר בהם מכהנים גם רבנים.

העיתונות היהודית כוללת:
5 שבועונים (2 באידיש - אנגלית, 2 באנגלית, 1 באידיש).
8 ירחונים
וכתבי-עת שונים, כולם באנגלית.

ניו-זילנד
האוכלוסייה היהודית מונה כ- 4500. מרכזי היהודים הם:
בוולינגטון (2100),
אוקלנד (2000),
וקריסטצ'רץ (300).

אין ארגון פוליטי בניו זילנד. התאחדות בתי הכנסת של ניו-זילנד מהווה קשר בין היהדות והממשלה. הקהילות נתונות למרותו של הרב הראשי של בריטניה, וקהילות אוקלנד וולינגטון מיוצגות בועד שליחי הקהילות של יהודי בריטניה.

מועצת רבנים של כל הקהילות מטפלת בעניינים הדתיים ובתי כנסת קיימים בכל הקהילות. בתי ספר יהודיים קיימים ליד הקהילות של אוקלנד וולינגטון.

יהודים אחדים תפסו עמדות פוליטיות חשובות - ראש ממשלה, שופט עליון, ראשי עיריות וכד'.

יש ארגונים ציוניים באוקלנד וולינגטון והוועד הציוני של ניו זילנד מתאם את פעולות כל הארגונים הציוניים.


חזרה לתוכן