עבודה מסכמת לסיום לימודי מ.א.
מוגשת לפרופ' אביעזר רביצקי


האוניברסיטה העברית ירושלים - החוג למחשבת ישראל
כסליו תשנ"ט, דצמבר 1998

תקציר:
ניסיון לשרטט בקווים כללים אך ממוקדים, את האקלים הרוחני והאינטלקטואלי בו פעל הרב קוק. האם ניתן לדבר על התפתחות רעיונית בכתביו, הקשורה למסלול חייו או שמא יש לראותם כמקשה אחת, וכניסיון לאובייקטיביזציה של חוויה אישית "על-זמנית"?
העבודה עוסקת בלימוד כתבי הראי"ה מתוך פרספקטיבה היסטורית, המאפשרת לבדוק את האינטראקציות העשירות שבין האדם לזמן, בין היחיד לחברה.

לקבלת התוכן לחץ כאן