מבוא

שער ראשון: ספר "מוסר אביך"
מבוא: עולם התורה בליטא במאה ה -19

א. הישיבה הליטאית

ב. עולם החסידות

ג. תנועת המוסר

חלק ראשון: חייו של הרב קוק בליטא (1865-1904)

א. תקופת הילדות (1865-1877)

    עיר מולדתו ומשפחתו
    הסביבה הלימודית וסדרי הלימוד
ב. גיל הנעורים (1878-1888)

    לוצ'ן וסמארגון
    וולאזין ופוניבז
ג. עבודת הרבנות (1888-1904)

    זוימל וחיבור "מוסר אביך"
    בויסק והביקור בטלז
חלק שני: "ספר מוסר אביך"

א. מטרת עבודת המוסר

    עבודה לצורך גבוה
    התפתחות כוחותיו של אדם
    ערך התודעה העצמית
ב. האמצעים

    השכל ותפקידו בעבודה המוסרית
    מידת הגבורה ומידת הענווה
ג. הביסוס האידיאי

    תפיסה רציונאליסטית
    השפעת הקבלה והחסידות

שער שני: סדר "מוסר הקודש"
חלק ראשון: "מערכת אורות הקודש"

א. מערכת אורות הקודש

    מבנה הספר
    עריכה או יצירה?
ב. מוסר הקודש: הדביקות

    הדביקות
   רצון ועצמיות
ג. דרך הקודש: ההשוויה

    שכל ודמיון
    עבודת המידות
חלק שני: חייו של הרב קוק בארץ ישראל (1904-1914)
א. "רבה של יפו ושל המושבות"

    הישוב הישן והישוב החדש
    בחירתו לרב ביפו
    פעילותו ביפו
ב. הראי"ה והעלייה השניה

    העלייה השניה: מהי?
    מעורבות חברתית
    אידיאל חברתי
ג. הרב קוק: איש העלייה השניה?

    "המוסר הטבעי"
    "מוסר ישראלי"
    מסקנה

סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה