פרקים מתוך אמונה רמה
רבי אברהם בן דוד (בן דאוד) הראב"ד הראשון
אמונה רמה בתרגום שלמה לביא, הוצאת השכל, ירושלים תשמ"ז

ההדרה וכותרות יהודה איזנברג
עיצוב זהבה גרליץ