הרשות נתונה
פרקי ידיעה ובחירה מתוך "אור ה'"
לר' חסדאי קרשקש

מהדורה מדעית ערוכה בידי יהודה איזנברג