תוכן המאמר


בידיעת השם הנמצאות
הקדמה

הפרק הראשון: בביאור הפינה הזאת כפי אשר תגזרהו התורה

ידיעת ה' - מהי?
1. ידיעת ה' ללא תכלית
2. ה' יודע העתירות
3. ידיעת ה' אשה מבטלת את ה"אפשר"
4. סיכום: ידיעת ה' במזמור קל"ט בתהילים
הפרק השני: בביאור הספקות שאפשר שיסופק בפינה הזאת לפי מה שהונח
שיטת רלב"ג בידיעת הי ותשובותיו לספקות בסעיפים 4-1
הפרק השלישי: בביאור הספקות יותר במה שחייבו בפינה הזאת

הפרק הרביעי: בהיתר הספקות שהניחו בפינה הזאת לפי דעת התורה

הפרק החמישי: באופן ידיעתנו בפינה הזאת בשלמות


בבחירה
הקדמה

הפרק הראשון: בביאור דעת מי שיראה שטבע האפשר נמצא
הפרק השני: בביאור דעת מי שיראה שטבע האפשר בלתי נמצא
הפרק השלישי: בביאור הדעת האמיתי כפי מה שחייבתו התורה והעיון
הפרק הרביעי: איר שיהיה הדעת הזה מהחיוב, אם החיוב בבחינת הסבות או החיוב בבחינת ידעתו יתברך
הפרק החמישי: בתוספת באור בהיתר הספק העצום הזה אשר לא סרו הקודמים להסתפק עליו
הפרק השישי: בביאור מה שהתבאר בזה מצד העיון הוא מסכים לדעת חז"ל


תקציר:
ניתוח השיטות באשר לבחירה החופשית של האדם: האם האדם כפוף לסיבות ובכך החופש שלו מוגבל, או שהבחירה מוחלטת.

מילות מפתח:
חופש הבחירה, חופש הרצון, דטרמניזם, הכל צפוי, אפשר