מאת רבי אלעזר אזכרי (במאה ה- 16 בצפת)

הקיצור נעשה בידי רבי אברהם דנציג (מחבר "חיי אדם")
ערך: יהודה איזנברג


תוכן:

פרק א. מצות עשה מן התורה התלויות בלב.

פרק ב. מצות לא תעשה התלויות בלב

פרק ג. מצות עשה ולא תעשה מדרבנן התלויות בלב

פרק ד. מצות עשה מן התורה התלויות בעינים.

מצות לא תעשה מן התורה התלויות בעינים
מצות עשה ולא תעשה מדברי סופרים התלויות בעינים.
פרק ה. מצות עשה מן התורה תלויות באזנים.

מצות לא תעשה מן התורה התלויות באזנים.
מצות עשה ולא תעשה מדברי סופרים התלויות באזנים.
פרק ו. מצות עשה מן התורה התלויים בדבור בפה וקנה.

פרק ז. מצות עשה מן התורה התלויים בדבור פה התלויים בזמן.

פרק ח. מצות לא תעשה מן התורה התלויים בפה על ידי דבור.

פרק ט. מצות עשה ומצות לא תעשה התלויים בדבור פה מדרבנן.

פרק י. מצות לא תעשה מדרבנן התלויים בדבור פה.

פרק יא. מצות עשה מן התורה התלויים בפה על ידי אכילה.

פרק יב. מצות לא תעשה מן התורה התלויים בפה באכילה.

פרק יג. מצות עשה ולא תעשה התלויים בפה באכילה מדרבנן.

פרק יד. מצות עשה ומצות לא תעשה מן התורה ומדרבנן התלויים בחוטם.

פרק טו. מצות עשה מן התורה התלויים בידים וכל הגוף ע"י מעשה.

פרק טז. מצות עשה מן התורה התלויים בידים בזמן.

פרק יז. מצות לא תעשה מן התורה בידים ובגוף.

פרק יח. מצות עשה ולא תעשה מדרבנן התלויים בידים ובגוף

פרק יט. מצות עשה ולא תעשה התלויים ברגלים.

פרק כ. מצות עשה ולא תעשה מדרבנן התלויים ברגלים.

פרק כא. מצות עשה ולא תעשה מן התורה התלויים בראש הגויה.


תקציר: קיצור ספר חרדים, המחלק את המצוות בחלוקה שונה מן הרגיל: המצוות מחולקות לפי האיברים בהם מקיימים כל מצווה.

מילות מפתח: אלעזר אזכרי, ספר חרדים, תרי"ג מצוות, חלוקת המצוות.