מחקרים:
הדרך לשלמות במשנתו של רב סעדיה גאון / יהודה איזנברג
רבנו סעדיה גאון, האיש ומפעלו הספרותי / שמחה בונם אורבאך (5 פרקים)
רב סעדיה גאון ודורנו / יחזקאל איזידור אפשטיין
משנת האדם לרב סעדיה גאון / שמעון ראבידוביץ


האמונות והדעות - מהדורת אינטרנט מעוצבת:
לקבלת שער המהדורה - לחץ כאןתוכן מחשבת ישראל