הנבחר באמונות ובדעות
(האמונה והדעות)
לרבנו סעדיה בן יוסף פיומי זצ"ל
תרגם לעברית באר והכין: יוסף בכה"ר דוד קאפח

מהדורת אינטרנט מעובדת בידי יהודה איזנברג
על פי הוצאת המכון למחקר ולהוצאת ספרים
סורא ירושלים, ישיבה אוניברסיטה, ניו יורק תש"ל
בתוספת תיקוני המחבר חזרה לשער

חזרה לשער


הקדמה

המאמר הראשון:

      שכל הנמצאים מחודשים

המאמר השני:
      שמחדש הדברים אחד
      יתברך ויתעלה

המאמר השלישי:
      בצווי ובאזהרה

המאמר הרביעי:
      במשמעת ובמרי,
      וההכרח והצדק

המאמר החמישי:

      בזכיות ובחובות

המאמר השישי:
      בעצם הנפש, והמות,
      וכל הנספח לכך

המאמר השביעי:
      בתחיית המתים בעולם הזה

המאמר השמיני: בישועה

המאמר התשיעי:
      בגמול ובעונש בעולם הבא

המאמר העשירי ממנו:
      במה שיותר ראוי שיעשה
      האדם בעולם הזה