מורה נבוכים
רבינו משה בן מימון
תרגם לעברית, ביאר והכין על-פי כתבי-יד ודפוסים

יוסף בכה"ר דוד קאפח

ממוסד הרב קוק ירושלים תשל"ז
ברשות משפחת קאפח

מהדורת אינטרנט מעוצבת בידי יהודה איזנברג