הקדמת הרב קאפח

חלק ראשון
בשם ה' אל עולם
       [מכתב לתלמיד יוסף בר יהודה]
פתיחה
       [ביאורי שמות]
       [למי מכוון המאמר]
       [ביאור משלים סתומים]
       [גם עניני הטבע נסתרים]
       [תפיסות בני אדם את הסודות]
       [המגבלות בהוראת הסודות]
       [ניסיונות הרמב"ם לפרש דרשות]
       [מאמר זה מיועד לפילוסוף]
הקדמה
       [תפוחי זהב במשכיות כסף]
       [משל נבואי מדויק]
       [משל נבואי כללי]
       [דרכי כתיבת מורה נבוכים]

צוואת מאמר זה

       [כיצד ללמוד ספר זה]
       [מי יפיק תועלת מהספר?]

הקדמה

       [שבע סיבות לסתירות בספרים]
       [והנה הסתירות המצויות במשנה ובבריתות]
       [הסתירות המצויות בתלמוד]
       [הסתירות בספרי הנבואה]

פרק א

       צלם ודמות
       [תואר]
       [צלם]
       [דמות]

פרק ב

       [אלוהים - שם משותף לה' ולשליטים]
       אמר המקשה

פרק ג

       [תמונה ותבנית]

פרק ד

       [ראה, הביט, חזה]

פרק ה

       [זהירות בחקירה בנושאם אלוהיים]
       [טעותם של אצילי בני ישראל]

פרק ו

       איש ואישה

פרק ז

       ילד

פרק ח

       מקום

פרק ט

       כסא

פרק י

       [ירד ועלה]

פרק יא

       ישיבה

פרק יב

       קימה

רק יג

       עמידה

פרק יד

       שתוף אדם

פרק טו

       ניצב או יצב

פרק טז

       צור

פרק יז

       [גם מדעי הטבע מוסתרים]

פרק יח

       קרב ונגע וניגש

פרק יט

       מלא

פרק כ

       רם
       נשא

פרק כא

       עבר

פרק כב

       בא

פרק כג

       היציאה כנגד הביאה

פרק כד

       ההליכה

פרק כה

       שכן

פרק כו

       [המושג תנועה אצל ה']

פרק כז

       [שיטת התרגום של אונקלוס]

פרק כח

       רגל
       [אונקלוס על "ותחת רגליו"]

פרק כט

       עצב

פרק ל

       אכל

פרק לא

       [גבולות הדעת האנושית]

פרק לב

       [המנסה להבין מה שמעבר ליכולתו - ניזוק]

פרק לג

       [אי אפשר להתחיל ללמוד במדע האלוהות]

פרק לד

       [הסיבות המונעות פתיחת הלמודים בענייני האלוהות]

פרק לה

       [שלילת הגשמות היא אמונה יסודית]
       [התארים - סודות התורה]

פרק לו

       ["חרון אף ה'" - רק בעבודה זרה]
       [העבודה הזרה - אמצעי בינינו לבין ה']
       [ההגשמה גרועה מעבודה זרה]

פרק לז

       פנים

פרק לח

       אחור

פרק לט

       לב

פרק מ

       רוח

פרק מא

       נפש

פרק מב

       חי
       מות

פרק מג

       כנף

פרק מד

       עין

פרק מה

       שמע

פרק מו

       [בין הוכחה למציאות דבר לברור מהותו]
       [ההודעה על ה' - מציאותו ולא מהותו]
       [תפיסת ההמון את האלוהים]
       [תיאור האלוהים כבעל תכונות]
       [תיאורי ה' אצל חז"ל]

פרק מז

       [אין לדמות לה' תכונות שליליות]

פרק מח

       [שמע, ראה]
       ["ראיה" בתרגום אונקלוס]

פרק מט

       [המלאכים אינם בעלי גוף]

פרק נ

       [דעה]

פרק נא

       [שלילת התארים העצמיים]
פרק נב
       [תכונות בעל תואר חיובי]

פרק נג

       [הסיבות למתן תארים לבורא]
       [ידיעה = חיים]
       [יכולת ורצון]
       [ה' - עצמות אחת פשוטה]

פרק נד

       [בקשותיו של משה]
       [תכונות נפשו של מנהיג מדינה]
       [פוקד עון אבות על בנים]

פרק נה

       [שלילת הגשמה, התפעלות והעדר]

פרק נו

       [הדימוי - יחס בין שני דברים]
       [תארי הבורא אינם ניתנים להשוואה]

פרק נז

       בתארים. עמוק ממה שקדם
       [פירוש הכינויים 'אחד', 'קדמון' ודומיהם]

פרק נח

       עמוק ממה שקדם
       [מה בין תארי השלילה לתוארי החיוב]
       [דוגמה: תיאור השמים בתארים שליליים]
       [אין ביכולתנו לתאר את הבורא]

פרק נט

       [מה בין השגת ה' של משה רבנו לאחרים]
       [ככל שהשלילה רבה יותר - השגתו גדולה יותר]
       [האל הגדל הגיבור והנורא]
       [נגד פיוטים המתארים את ה']

פרק ס

       [משל הספינה]
       [יודע, מצוי]
       [משל הפיל]

פרק סא

       [שם הוויה]
       [שאר השמות מורים על תארים]
       [קמעות]

פרק סב

       [השם המפורש בברכת כוהנים]
       [שם בן י"ב אותיות]
       [שם בן ארבעים ושתים אותיות]
       [קמעות והשבעות]

פרק סג

       [ואמרו לי מה שמו]
       [דרכי הנבואה וההתגלות בזמן האבות]
       [אהיה אשר אהיה]
       [השמות יה, שדי, חסין, צור]

פרק סד

       [שם ה']
       [כבוד ה']

פרק סה

       [דיבור ואמירה]
       [הביטוי "ויאמר" במעשה בראשית]

פרק סו

       [מעשה אלוהים]
       [פירוש אונקלוס ל"אצבע"]

פרק סז

       [המושג שביתה אצל הבורא]

פרק סח

       [ה' הוא הדעה והיודע והידוע]
       [הסבר המושג בדוגמה מידיעת האדם]
       [בין ידיעה בפועל וידיעה בכוח]
       [הדעה והיודע והידוע אחד - בכל תחום בפועל]

פרק סט

       [כינויי ה' בפי הפילוסופים והמתכלמין]
       [מדוע העדיפו הפילוסופים את המונח עילה וסיבה?]
       [לכל צורה קדמה צורה אחרת, והאחרונה - ה']
       [לכל תכלית יש תכלית קודמת]
       [תכלית הכל - רצון ה' וחכמתו]
       [האם יתקיים העולם ללא הבורא?]

פרק ע

       רכב
       [יחס ה' לגלגל]
       [מרכבה]

פרק עא

       [אובדן המדעים מישראל]
       [קליטת רעיונות המועתזילה והשערייה]
       [יסודות המתעזלה והאשעריה - הכלאם]
       [הפילוסופים המוסלמים]
       [יהדות נצרות ואיסלאם]
       [שיטת המתכלמין - העיון קובע את המציאות]
       [שיטתם: בסיס הכל - חידוש העולם]
       [הדרך הנכונה: להתחיל בהוכחות למציאות ה']
       [עדיף להוכיח מציאות ה' על בסיס הקדמות]

פרק עב

       [מבנה היקום]
       [ארבע צורות הכדור התחתון ומקומם הטבעי]
       [התנועה]
       [חלקים מנהיגים וחלקים מונהגים]
       [ארבעת כוחות העולם]
       [ציור היקום בהשוואה לאדם]
       [האדם בעל תבונה]
       [במה האדם אינו דומה לעולם]

פרק עג

       [12 הקדמות המתכלמין]
       ההקדמה הראשונה
       ההקדמה השניה
       ההקדמה השלישית
       ההקדמה הרביעית
       ההקדמה החמישית
       ההקדמה השישית
       ההקדמה השביעית
       ההקדמה השמינית
       ההקדמה התשיעית
       ההקדמה העשירית
          הערה
       [יש דברים שהדמיון מונעם והם קיימים]
       ההקדמה האחד עשרה
       ההקדמה השתים עשרה

פרק עד

       [ראיות ה"מתכלמין" על היות העולם מחודש]
       הדרך הראשון
       דרך שני
       דרך שלישי
       דרך רביעי
       דרך חמישי
       דרך ששי
       דרך שביעי

פרק עה

       [עוד ראיות על הייחוד לפי השקפת ה"מתכלמין"]
       הדרך הראשון
       דרך שני
       דרך שלישי
       דרך רביעי
       דרך חמישי

פרק עו

       בשלילת הגשמות לפי שטת ה"מתכלמין"
       הדרך הראשון
       דרך שני
       דרך שלישי


הקדמות
       [25 הקדמות להוכיח מציאות אלוה]
          ההקדמה הראשונה -
          ההקדמה השניה -
          ההקדמה השלישית -
          ההקדמה הרביעית היא -
          ההקדמה החמישית היא -
          ההקדמה הששית -
          ההקדמה השביעית היא -
          ההקדמה השמינית -
          ההקדמה התשיעית -
          ההקדמה העשירית -
          ההקדמה האחת עשרה -
          ההקדמה השתים עשרה -
          ההקדמה השלוש עשרה -
          ההקדמה הארבע עשרה -
          ההקדמה החמש עשרה -
          ההקדמה השש עשרה -
          ההקדמה השבע עשרה -
          ההקדמה השמונה עשרה -
          ההקדמה התשע עשרה -
          ההקדמה העשרים -
          ההקדמה האחת ועשרים -
          ההקדמה השתים ועשרים -
          ההקדמה השלוש ועשרים -
          ההקדמה הארבע ועשרים -
          ההקדמה החמש ועשרים -
       ואותה ההקדמה, והיא השש ועשרים -
פרק א
       [מיהו המניע הראשון?]
       [המניע הראשון אינו גוף ואינו מתחלק]
       [אם יש מונע שאינו מניע - יש מניע שאינו מונע]
       [הכרח שיהיה מצוי הכרח המציאות]
       [יש אלוה, אחד, שאינו גוף ולא כוח בגוף]
       [אחדות]
פרק ב
       [הגלגל מונהג ע"י בורא]
הקדמה
       [מטרת הספר - ביאור דברים הקשים שבתורה]
פרק ג
       [על השקפות אריסטו]
פרק ד
       [הגלגל בעל נפש]
       [אריסטו על נפש הגלגל]
פרק ה
       [הגלגלים חיים ובעלי הגיון]
פרק ו
       [מלאכים]
       [המלאך נראה במראה הנבואה]
פרק ז
       [הגלגלים מבינים את פעולתם, והם בעלי בחירה]
פרק ח
       [האם יש קל לתנועת הגלגלים?]
פרק ט
       [מספר הגלגלים]
פרק י
       [הנהגת העולם השפל - בכוחות השופעים מן הגלגלים]
פרק יא
       [חכמת התכונה מבוססת על השערות]
       [בבריאה שלושה חלקים]
       [הנהגת ה' משפיעה על השכלים ומהם לעולם]
פרק יב
       [כל מחודש - יש גורם לחידושו]
       [שפע]
פרק יג
       [השקפת המאמינים בחידוש העולם]
          [הזמן נברא]
          [מדוע מתקשים בהבנת מושג הזמן]
       [השקפת הפילוסופים]
       [השקפת אריסטו על הבריאה]
פרק יד
       [הוכחות אריסטו לקדמות העולם]
       [הוכחות לקדמות מצד האלוה]
פרק טו
       [לאריסטו אין הוכחה על קדמות העולם]
פרק טז
       [ראיות ה"מתכלמין" ("מדברים") אינן נכונות]
       [אני מאמין בחידוש בגלל הנבואה]
פרק יז
       [אין להשוות דבר קיים למצבו בעת התהוותו]
       [נגד אריסטו]
       [אנו מוכיחים אפשרות חידוש, ולא הכרח החידוש]
פרק יח
       [שלוש דרכים בהם מוכיחים הפילוסופים את הקדמות]
פרק יט
       [המציאות מראה שנעשתה בכוונה]
       [ויכוח עם אריסטו]
       [הוכחות נגד אריסטו]
       [השינויים בין הגלגלים - ראיה לכוונת הבורא]
פרק כ
       [לדעת אריסטו העולם אינו במקרה]
       ["חיוב" היות העולם אינו בכוונה אלא בהאצלה]
פרק כא
       [פילוסופים מאוחרים: ה' בורא העולם בריאה מתמדת]
פרק כב
       [הנחות אריסטו מעוררות קשים]
       [אריסטו צדק בכל הקשור עד גלגל הירח]
פרק כג
       [ההכרעה היא לפי עצמת הספקות ולא לפי כמותן]
פרק כד
       [ספקות בשיטות המדעיות המסבירות את הקוסמוס]
פרק כה
       [מפסוקי המקרא אפשר גם להניח קדמות]
       [הסיבות להעדפת אמונת החידוש]
       [אריסטו סותר את כל התורה]
פרק כו
       [בריאת העולם בפרקי דרבי אליעזר]
פרק כז
       [העולם עשוי להתקיים לעולם]
פרק כח
       [האם שלמה המלך מאמין בקדמות?]
פרק כט
       [סגנונו של ישעיהו]
       [אין בדברי ישעיהו שינוי טבע]
       [פסוקים על שינוי טבע בדברי נביאים]
       [דברי חכמים על שינוי סדרי טבע]
       [סיכום: העולם מחודש, ויתכן שיכון לעולם]
       [הערות על מקראות שנאמרו במעשה בראשית]
פרק ל
       [ראשון וראשית]
       [לשונות חכמים על זמן לפני הבריאה]
       [ביאור פרשת הבריאה]
פרק לא
       [השבת - עדות לבריאה וליציאת מצרים]
פרק לב
       [השקפות בני אדם בנבואה]
פרק לג
       [מעמד סיני]
פרק לד
       [הנה אנכי שלח מלאך לפניך - נביא]
פרק לה
       [הבדלים בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים]
       [נס שמש בגבעון דום]
פרק לו
       [הכח המדמה והנבואה]
       [תכונותיו של הנביא]
       [ביטול הנבואה מן הנביאים]
פרק לז
       [שלושה סוגי השפעה, היוצרים חכם, נביא ושליט]
       [הבדלים בין בני אדם בשלושת הסוגים]
פרק לח
       [בנביא - שילוב אומץ ותפיסה]
       [אנשים המשלים עצמם שהם נביאים]
פרק לט
       [לפני משה לא נשלחו נביאים לבני אדם]
       [התורה - איזון חוקים ומשפטים טובים]
פרק מ
       [השוני בין בני אדם מחייב מנהיג שיכוון את פעולותיהם]
       [הנביא - מנהיג]
       [נביאי שקר]
       [הבחנה בין תורה אלוהית ואנושית]
       [השטוף בתאוות - אינו נביא]
פרק מא
       [חלום, מראה, נבואה]
       [חלום]
פרק מב
       [התגלות המלאך - במראה נבואה]
       [יעקב והמלאכים]
       [בלעם והאתון]
       [יהושע והמלאך]
       [ויעל מלאך ה' מן הגלגל]
פרק מג
       [משל נבואי]
       [נבואה הנרמזת באותיות המילה שרואה הנביא]
פרק מד
       [דרכי התנבאות]
       [נבואתו הראשונה של שמואל - בקול אדם]
פרק מה
       [מעלות הנבואה]
       [דרגת השופטים: רוח ה']
          [רוח ה' במשה]
          [רוח ה' בדוד]
       [הרגשת האדם שחל בו משהו]
       [ראיית משל בחלום]
       [שמיעת דברים בחלום]
       [דיבור עם איש בחלום]
       [דיבור עם מלאך בחלום]
       [דיבור עם ה' בחלום]
       [ראיית משלים בחלום]
       [שמיעת דברים במראה]
       [ראיית איש מדבר במראה נבואה]
       [ראיית מלאך מדבר, כאברהם בעקדה]
פרק מו
       [מעשי הנביא במראות הנבואה]
          [המעשים של יחזקאל]
          [ישעיהו ההולך ערום ויחף]
          [ירמיהו בנהר פרת]
          [אשת הזנונים של הושע]
          [גדעון והגיזה]
          [מקלות זכריה]
פרק מז
       [לשון הגזמה בדברי הנביאים]
          [גודלו של עוג]
          [אורך חיי האנשים]
       [דברים שנאמרו על דרך ההשאלה]
פרק מח
       [ה' הוא הסיבה הראשונה, והנביאים משמיטים הסיבות שבדרך]


הקדמה
פרק א
       [פני החיות במרכבה - פני אדם הדומה לחיה]
פרק ב
       [פירוש מעשה המרכבה ביחזקאל]
פרק ג
       [החזון השני של יחזקאל]
פרק ד
       [תרגם יונתן בן עוזיאל לאופנים]
פרק ה
       [שלוש השגות במראה יחזקאל: אופנים, חיות, אדם]
פרק ו
       [חזון יחזקאל וחזון ישעיהו]
פרק ז
       [מושגים במחזה יחזקאל]
פרק ח
       [החומר - מתכלה]
       [המגרעות - בגלל החומר]
       [האדם באמת - מגביל את החומר]
       [הרהורי עבירה]
       [ניבול פה]
       [מדוע נקראה הלשון העברית 'לשון הקודש'?]
פרק ט
       [החומר מפריד בינינו לבין האלוה]
פרק י
       [ה"מדברים" על ההעדר]
       [יוצר אור ובורא חושך]
       [הרעות אינם רעות אלא ביחס לדבר מסוים]
       [אין לומר על ה' שהוא עושה רע]
פרק יא
       [הרעות שעושים בני אדם - בגלל העדר החכמה]
פרק יב
       [מה מרובה בעולם יותר: הרע או הטוב?]
       [ההתיחסות לרע בעולם - התייחסות לרע לאדם]
       [הסיבות לרעות הבאות לאדם - שלשה]
          [המין הראשון - בגלל טבעו]
          [המין השני - רעות שגורמים בני אדם איש לרעהו]
          [המין השלישי - רעות שגורם אדם לעצמו]
       [רדיפת מותרות]
          [ככל שדבר נחוץ יותר, הוא מצוי יותר וזול יותר]
       [יש שוויון בין בני אדם בדברים החשובים]
פרק יג
       [תכלית המציאות הזו מה היא?]
       [לדעת אריסטו אין תכלית לעולם]
           ואחזור למטרת הפרק והוא הדיבור על התכלית.
       [תכלית העולם לפי השקפתנו]
       [אין דבר שנברא לצורך דבר אחר]
       [הגלגלים והמלאכים אינם בגלל האדם]
פרק יד
       [גודל הקוסמוס לעומת גודל האדם]
       [לא יתכן שהיקום בשביל האדם]
       [שאלה: אולי היקום הוא בשביל מין האדם?]
       [מין האדם שפל מן היקום]
פרק טו
       [אי אפשר לומר שה' יכול לעשות את הנמנע]
       [מה כלול ב"נמנע"?]
פרק טז
       [ידיעת ה']
       [הוכחות שה' אינו יודע המציאות]
       [תשובה]
פרק יז
       [חמש שיטות בבחירה]
       ההשקפה הראשונה
           [אפיקורוס]
       וההשקפה השניה
           [אריסטו]
       וההשקפה השלישית
           [האשעריה]
       וההשקפה הרביעית
           [מעתזלה]
       וההשקפה החמישית
           [השקפתנו]
           [ייסורין של אהבה]
       [ההשגחה לפי דעת הרמבם]
           [ההשגחה על מין האדם בלבד]
           [צער בעלי חיים]
פרק יח
       [ההשגחה היא לפי דרגת האדם]
פרק יט
       [הטענה שה' אינו יודע מבוססת על אי הצדק הנראה בעולם]
       [תשובת דוד: הנוטע אזן הלא ישמע]
פרק כ
       [ידיעת ה']
       [ידיעת ה' אינה מונעת טבע האפשר]
       [בין ידיעת ה' וידיעתנו]
פרק כא
       [בין ידיעת ה' לידיעתנו]
פרק כב
       [ספר איוב]
          [איוב אינו מופיע כחכם]
       [שלטונו של השטן לעומת שלטון בני האלוהים]
       [מהו שטן?]
פרק כג
       [המשותף לדברי המתווכחים]
       השקפת איוב בתחילת הויכוח]
       [דעת איוב לאחר שידע את ה']
       [השקפת אליפז]
       [השקפת בלדד השוחי]
       [השקפת צופר הנעמתי]
       [סיכום הדעות]
       [השקפת אליהוא]
       [הוספת אליהוא לדיון: המלצת המלאך]
       [תיאורי הטבע להראות חוסר הבנתנו בעולם]
       [מטרת ספר איוב: להבין שאין דעת ה' כדעתנו]
פרק כד
       [נסיון]
       [הנסיון במן]
       [לבעבור נסות אתכם בא האלוהים]
       [עקדת יצחק]
פרק כה
       [סוגי הפעולות]
       [פעולות ה' - טובות וחשובות]
       [לא יתכן שמעשה ה' הוא כפי הרצון - אשרעריה]
       [לא יתכן שמעשי ה' על דרך השחוק]
       [לא יתכן שמעשי ה' לפי הרצון וללא תכלית]
       [הגורמים למבוכה בתכלית העולם]
פרק כו
       [האם יש טעמים למצוות]
       [דעות חכמים שמשמעם שהמצוות אחר הרצון]
       [מצוות שחיטה]
       [לפרטי הקרבנות אין טעם]
       [תכנית הרמב"ם בטעמי המצוות]
פרק כז
       [מטרת התורה תיקון הנפש ותיקון הגוף]
פרק כח
       [מטרת המצוות: השקפה נכונה, מידות או סילוק עוול]
       [מצוות שטעמן אינו ברור]
פרק כט
       [אברהם אבינו בספרי הצאבה]
       [אמונות הצאבא]
          [אמונתו של אברהם]
       [המצוות נגד עבודה זרה]
       [ספרי הצאבה]
       [התמוז]
          ואחזור לעניינינו:
       [פרשת אדם והנחש ועץ הדעת]
פרק ל
       [אמונת עובדי האלילים]
       [דברי התורה לעקור אמונת עבודת הכוכבים]
פרק לא
       [מדוע יש המתנגדים להסבר טעמים למצוות?]
       [מטרת המצוות תועלת לאדם]
פרק לב
       [חכמת ה' בבריאת בעלי החיים]
       [מצוות המקדש הנן תחליף חיובי לעבודה זרה]
           [שאלה: אין יתכן שמצוות אינן בגלל עצמן?]
           [תשובה: גם ביציאת מצרים נקבע מסלול בגלל סיבה אחרת]
       [בין קרבנות לתפילה]
       [הנביאים על הקרבנות]
פרק לג
       [מכלל מטרות התורה עזיבת התאוות]
       [מכלל מטרות התורה עדינות וגמישות]
       [מכלל מטרות התורה הטהרה והקדושה]
פרק לד
       [מצוות התורה על פי צרכי הרוב]
פרק לה
       הקבוצה הראשונה
       הקבוצה השניה
       הקבוצה השלישית
       הקבוצה הרביעית
       הקבוצה החמישית
       הקבוצה הששית
       הקבוצה השביעית
       הקבוצה השמינית
       הקבוצה התשיעית
       הקבוצה העשירית
       הקבוצה האחת עשרה
       הקבוצה השתים עשרה
       הקבוצה השלש עשרה
      והקבוצה הארבע עשרה
פרק לו
       המצוות אשר כללתן הקבוצה הראשונה: [השקפות]
פרק לז
       המצוות אשר כללתן הקבוצה השניה: [עבודה זרה]
       [כישוף]
       [הצווי להרוג מכשפה]
       [דרכי האמורי]
       [גילוח פאת ראש ופאת זקן, "לא ילבש"]
       [הנאה מעבודה זרה]
       [העברת הבנים באש]
       [ערלה]
       [כלאי אילן]
       [חוקות הגויים]
פרק לח
       המצוות אשר כללה אותן הקבוצה השלישית: [דעות]
פרק לט
       המצוות אשר כללתן הקבוצה הרביעית: [זרעים]
       [המצוות בהלכות שמטה ויובל]
       [המצוות בהלכות מלווה ולווה]
       [המצוות בהלכות עבדים]
פרק מ
       המצוות אשר כללתם הקבוצה החמישית: [נזיקין]
       [נזקי שן רגל, קרן]
       [הריגת שור מועד]
       [רודף]
       [השבת אבידה]
       [גלות רוצח בשגגה]
       [עגלה ערופה]
פרק מא
       המצוות אשר כללתן הקבוצה הששית: [עונשים]
       [כפל, ארבעה וחמישה]
       [עדים זוממים]
       [גזלן]
       הקדמה. [ארבעה כללים לקביעת העונש]
       [עונשי בית דין]
       [זקן ממרא]
       ודע כי העברה על אזהרות התורה נחלקים לארבעה חלקים
       [מחיית עמלק]
       [התקנת יד ויתד]
       [דין יפת תואר]
פרק מב
       המצוות אשר כללתן הקבוצה השביעית: [ממונות]
פרק מג
       המצוות אשר כללתן הקבוצה השמינית: [זמנים]
       [הבנת בני אדם את הדרשות]
פרק מד
       המצוות אשר כללתן הקבוצה התשיעית: [ספר אהבה]
פרק מה
       המצוות אשר כללתם הקבוצה העשירית [בית הבחירה]
       [מדוע מתפללים למערב?]
       [הכרובים]
       [מנורה]
       [השלחן והמזבח]
       [כיבוד המקדש]
       [קטורת]
       [שמן המשחה]
פרק מו
       המצוות אשר כללתם הקבוצה האחת עשרה: [עבודה וקורבנות]
       [קרבנות מן הבקר והצאן]
       [קורבן העוף, מנחות]
       [כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו]
       [הקרבנות תמימים]
       [עולה חטאת ואשם]
       [דינים המיוחדים בפסח]
       [איסור דם]
       [בשר תאווה במדבר]
       [סוגי הבהמות המוקרבות]
       [חטאת לה']
       [חטאת]
       [תועלת החג]
פרק מז
       המצוות אשר כללתן הקבוצה השתים עשרה: [טהרה]
       [הלכות שמטרתן למעט שהייה במקדש]
       [דיני נידה בארצות המזרח וביהדות]
       [והתקדשתם והייתם קדושים]
       [טומאת מקדש]
       [טומאת צרעת]
       [פרה אדומה]
פרק מח
       המצוות אשר כללתם הקבוצה השלש עשרה: [מאכלות אסורות]
       [המאכלות האסורים מזיקים]
       [נדרים]
       [הפרת נדרים]
פרק מט
       המצוות אשר כללתם הקבוצה הארבע עשרה: [נשים]
       [איסור קדשה]
       [קידושין וגרושין]
       [סוטה]
       [מפתה]
       [יבום וחליצה]
       [פרשת יהודה ותמר]
       [מוציא שם רע]
       [איסורי עריות]
       [נידה ואשת איש]
       [הנאות מיצר המין]
       [כלאי בהמה]
       [מילה]
       [איסור סירוס]
       [פצוע דכא וכרות שפכה, ממזר]
       חתימה: [כל חוק שאין טעמו ברור - להרחיק מעבודה זרה]
פרק נ
       [סיפורי התורה]
       [תיאור שבטי בני שעיר וייחוסם]
       [המלכים אשר מלכו בארץ אדום]
       [מדוע הוזכרו המסעות בתורה?]
פרק נא
       [משל הארמון]
       [דרכי לימוד האלוהות]
       [דרגות בנביאים ובעובדי ה']
       הערה
       [תכלית התפילה והמצוות]
       [דרך ההכשרה להשגת התכלית]
       [דרגות ההשגחה על בני אדם]
       [שיר של פגעים]
       [הכחות הגופניים עוצרים רוב מעלות המידות]
פרק נב
       [השכל - הקשר לאלוהות]
       [התנהגותם של השלמים]
       [מטרת המצוות - יראה ורוממות]
פרק נג
       [חסד ומשפט וצדקה]
פרק נד
       שם חכמה נאמר בעברית על ארבעת עניינים, והם:
       [ארבעה סוגי השלמויות]
       [חסד משפט וצדקה]