ויכוח על לימוד פילוסופיה


חרם על לימוד מורה נבוכים 1280
חרם ר' שמואל ראש הישיבה
חרם ראש הגולה ר' דוד מדמשק
מכתב הנשיאים בני חסדאי להגנת מורה נבוכים
מכתב ישי בן חזקיהו נגד מבקרי הרמב"ם

פולמוס בספרד ופרובנס, ראשית המאה ה-14
כתב החרם הראשון נגד לימוד פילוסופיה / רבי שלמה בן אדרת
כתב החרם השני נגד לימוד פילוסופיה / רבי שלמה בן אדרת
כתב החרם השלישי נגד לימוד פילוסופיה / רבי שלמה בן אדרת
כתב התנצלות / רבי ידעיה הפניני הבדרשי (8 פרקים)

פולמוס במאה ה-15
ספר ה"השגות" / רבי משה בן יצחק אלשקר

מאמרים
האם התורה מגבילה את המחשבות העיוניות? / אליהו סולוביצ'יק (פורמט word)
יחס התורה לפילוסופיה לאור דברי הראשונים / ברוך אפרתי
תוקפם המחייב של מדרשי חז"ל / הרב ארי יצחק שבט