מדינת ישראל
משרד החינוך
מינהל החינוך הדתי

"לשמוע, ללמוד וללמד"

הארות בדרכי הוראת תנ"ך

משלחן המפמ"ר להוראת תנ"ך

ל' באדר א' תשס"ג
לכבוד
מרכז המקצוע
והמורים לתנ"ך


שלום רב,

לפניכם גליון מס' 2 של "לשמוע, ללמוד וללמד" המוקדש לבחינת הבגרות ביחידת ידע ובקיאות בתנ"ך.

בחרנו לעסוק ביחידה זו, היות והבחינה הזו היא בחינת הבגרות המקיפה ביותר בתנ"ך; נבחנים בה כמעט כל תלמידי השנתון הלומדים בכתה י'. המגוון הגדול של אוכלוסיית הנבחנים מעמיד לפנינו אתגר קשה ומורכב. נראה לי, כי לאחר מאמצים מרובים, הצלחנו בשנים האחרונות לייצב את השאלון ולאפשר למגוון הנבחנים בו לבטא אל-נכון את מידת השליטה שלהם ביחידה זו.

באופן כללי, נראה לי, כי סוגי השאלות ורמת המטלות המגוונות, מוכרים למורים המגישים את תלמידיהם לבחינה. אך עם זאת, כלקח מהמפגשים המחוזיים שקיימתי עם המורים, וכן כתוצאה מניתוחים מעמיקים של תשובות התלמידים בבחינת הבגרות, מצאתי לנכון לייחד גליון זה ליחידת ידע ובקיאות. באופן זה נשתדל להדגים באופן ברור יותר את אשר נדרש במגוון המטלות המופיעות בבחינה.

הדבר נראה חשוב במיוחד, משום שלרוב התלמידים זו בחינת הבגרות הראשונה. לפיכך נראה לי, כי הכוונה מדויקת יותר עשויה לסייע להם להגביר את בטחונם העצמי, להפחית את חרדת המבחן שלהם ובכך לעזור להם להביא לידי ביטוי טוב יותר את הידע שלהם בעת המבחן.

הערות, הארות, והצעת נושאים לדיון, תתקבלנה בתודה.

בברכה,

יששכר גואלמן
מפמ"ר להוראת תנ"ך


העתק: הרב ש' אדלר, ראש מינהל החינוך הדתי
מר ש' בורקש, מפ"א עי"ס